Islamic Relief svarar Johan Westerholm: Vi är en oberoende humanitär organisation

Islamic Relief är en biståndsorganisation som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi är politiskt obundna och förmedlar hjälp där behoven är som störst. Detta sker utan åtskillnad baserat på religiös åskådning, politisk uppfattning, kön eller liknande, skriver kommunikationschef Mohammed Mohsen.

Islamic Relief är en trosinspirerad biståndsorganisation. Vår verksamhet baseras bland annat på Islams budskap om respekt för människovärdet och social rättvisa. Vi samarbetar gärna interreligiöst, med organisationer som Lutheran World Federation och World Vision. Sedan flera år tillbaka arbetar vi tillsammans med Svenska kyrkans församlingar och Stockholms moské för att välkomna nyanlända till Sverige inom ramen för nätverket Goda Grannar.

I januari var vi på plats när ärkebiskop Antje Jackelén bjöd in till mötet En värld av grannar, i syfte att främja social hållbarhet och ett humant Europa.

Islamic Relief är snabbt på plats i katastrofer för att bidra med hjälp till dem som behöver det mest, för att upprätthålla mänsklig värdighet även i svåra situationer.

I motsats till vad Johan Westerholm skriver i en debattartikel hos tidningen Dagen så har Islamic Relief inga kopplingar till några politiska organisationer, såsom Muslimska Brödraskapet. Uppgifter som förekommit i Tyskland om att vi skulle vara kopplade till Muslimska brödraskapet stämmer alltså inte.

Däremot samverkar vi både med flera västerländska regeringar och myndigheter, exempelvis svenska Sida, och med FN-organ. Dessa är, liksom vi, oerhört måna om att biståndsmedel används till det de är avsedda för. De senaste tio åren har Islamic Relief Worldwide och våra projekt genomgått uppemot 500 revisioner, merparten externa. Vi välkomnar givetvis saklig granskning av vår verksamhet, men flera av de anklagelser som riktas mot oss saknar grund.

År 2014 listade Förenade Arabemiraten (UAE) Islamic Relief Worldwide som en terrororganisation, och anklagade oss för samröre med Muslimska Brödraskapet, tillsammans med ytterligare 80 grupper. Detta stämmer inte. Ingen utomstående organisation utövar kontroll över Islamic Relief. UAE har inte kunnat lägga fram några bevis för anklagelserna, trots att vi upprepade gånger efterfrågat det. Vi har försökt bestrida det hela juridiskt men har konsekvent nekats en oberoende bedömning.

Under 2014 anklagade även Israel oss för samröre med en terrorgrupp. Inte heller detta stämmer och Islamic Relief har tillbringat över fem år i en överklagandeprocess som fortfarande pågår. Våra viktiga insatser för sårbara människor världen över fortsätter motta finansiering från flera västerländska regeringar och FN-organ, som inte delar Israels uppfattning.

Mohammed Mohsen

Kommunikationschef

Islamic Relief Sverige

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.