Islamic Relief Sverige vinner Giva Sveriges pris för bästa kampanj 

“Ett bättre jag, ett bättre vi”. Så löd namnet på Islamic Reliefs ramadankampanj år 2021. Nu har kampanjen belönats med Giva Sveriges pris för bästa kampanj.  

– Ramadan 2021 var den andra i rad under pandemin. Många tyckte det var tråkigt att inte få fira tillsammans som man brukar. Vi ville sätta känslan av isolering på grund av pandemin i perspektiv, med fokus på ledorden tacksamhet, inre strävan och ansvar, och ville lindra den tråkiga känslan genom att skapa en känsla av uppskattning vilket vi annars glömmer att göra ibland, säger Mohamed Sadak, insamlings- och kommunikationschef på Islamic Relief.

ett battre jag ett battre vi1

Resultatet blev tio kortfilmer som följer två personer i olika länder och deras liv under ramadan. Filmerna satte fokus på globala orättvisor och behoven hos de människor som Islamic Relief arbetar för. Filmerna producerades på både svenska och arabiska för att nå ut även till arabisktalande personer i Sverige. 

Så här lyder Giva Sveriges motivering till utnämningen, som presenterades under Insamlingsforum den 27 april:  

”Med en tvåspråkig kampanj och filmproduktion med syfte att lyfta värden såsom tacksamhet, ansvar och givmildhet, och där religionen får vara en del, har Islamic Relief lyckats nå ut till och inkludera en målgrupp som få andra organisationer talar till. Kampanjen visar på kreativitet i ambitionen att förändra porträtteringen av mottagaren som utsatt och är ett inspirerande exempel på nytänkande när det kommer till formulering och tilltal. Dessutom ett exempel en lyckad insamlingskampanj som med små medel slog alla tidigare rekord, både i insamlade kronor och nya givare.”

ett battre jag ett battre vi22

– Priset för Årets Insamlare Kampanj är ett resultat av driv att verka för en bättre värld och återställandet av mänsklig värdighet. Islamic Relief utgör ofta den första kontakten som våra utsatta medmänniskor i Sudan, Jemen, Filippinerna och Afghanistan får med omvärlden. Vi ser det som ett privilegium, en ära, att vi getts denna möjlighet, säger Anes Cherigui, digital marknadsförare på Islamic Relief. 

Här kan du ta del av filmerna från kampanjen ”Ett bättre jag, ett bättre vi”

Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande till civilsamhällesorganisationer. Läs mer här. 

Här kan du läsa mer om övriga pristagare under årets Insamlingsforum.

 

 

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.