Islamic Relief Sveriges svar till KDU

Biståndsorganisationen Islamic Relief är snabbt på plats vid katastrofer och vi verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vårt arbete genomsyras av de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Vi tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, inklusive antisemitism.  

I ett utspel i veckan uppmanar det Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU, Sverige och Sida att avbryta samarbetet med Islamic Relief. Vi vill därför klargöra några saker.

Islamic Reliefs verksamhet, som innefattar både humanitärt bistånd och utvecklingsprogram, har granskats över 500 gånger. Merparten av dessa granskningar har varit externa, och flera har genomförts av biståndets stora institutionella givare. Vi välkomnar givetvis dessa granskningar, inklusive den pågående granskningen av svenska Sida.  

Islamic Relief är en trosinspirerad organisation, och vi samverkar ofta interreligiöst. Internationellt med organisationer som Lutheran World Federation och World Vision, i Sverige med bland andra Svenska Kyrkan och Stockholms moské i nätverket Goda Grannar.   

Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Sverige fördömde de antisemitiska och våldsförhärligande inlägg som avslöjades under sommaren 2020. Personerna som gjort inläggen lämnade omedelbart Islamic Relief Worldwide. Därefter har två utredningar av händelserna genomförts. Charity Commission,  den myndighet som har i uppdrag att granska välgörenhetsorganisationer i Storbritannien, tillsatte i somras en utredning om efterlevnad, ett så kallat compliance case, och publicerade i januari i år sina slutsatser. Läs mer här och här .

Charity Commission skriver bland annat att man är nöjd med de snabba åtgärder som Islamic Relief Worldwide vidtog i samband med händelserna, samt med de förbättringar som organisationen sedan dess har vidtagit för att stärka processerna för granskning av förtroendevalda.   

Efter avslöjandena om de båda förtroendevaldas oacceptabla uttalanden lät Islamic Relief Worldwide dessutom tillsätta en oberoende kommitté för att se över organisationens styrning och processer för granskning av förtroendevalda. I samband med att utredningen avslutades sa den oberoende utredaren till brittiska medier att han inte hade funnit några som helst indikationer på att två enskilda individers uttalanden beteende har någon koppling till hur Islamic Relief genomför sina biståndsinsatser. Läs mer här.

Islamic Relief Sverige och Islamic Relief Worldwide arbetar nu med att implementera de rekommendationer som kommit från Charity Commission och den oberoende kommittén.  

 

Islamic Relief är i dialog med intressenter i olika länder 

Den 30 december, under Trumpadministrationens sista veckor, postades ett inlägg från USA:s särskilda sändebud mot antisemitism på utrikesministeriets hemsida. Där redogjorde man för händelserna under sommaren 2020 när det avslöjades att förtroendevalda för Islamic Relief Worldwide hade postat anti-semitiska och våldsförhärligande inlägg i sociala medier. Inlägget uppmanade till noll-tolerans mot denna typ av antisemitism samt till att se över relationen med Islamic Relief Worldwide. Islamic Relief Worldwide har sedan dess kontaktat det särskilda sändebudet för att klargöra att Islamic Relief delar dennes nolltolerans mot antisemitism samt har inbjudit till att ta del av de utredningar som gjorts av organisationen sedan händelserna i somras. 

Islamic Relief är också i kontinuerlig dialog med berörda parter i Tyskland och Nederländerna för att upprätthålla förtroendet för vår organisation.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.