Islamic Relief välkomnar den oberoende kommitténs rekommendationer

29 januari 2021

Islamic Relief Sverige och Islamic Relief Worldwide välkomnar rekommendationerna från den oberoende kommitté som sett över styrning och granskningsprocesser. Nu pågår arbetet med att säkerställa att våra befintliga rutiner och policies är i linje med rekommendationerna.  

Den oberoende kommitté som sett över Islamic Relief Worldwides och partnerkontorens styrning och processer för bland annat rekrytering av förtroendevalda har nu avslutat sitt arbete. Idag publiceras en rapport med 19 rekommendationer, däribland reformer av styrningen, att uppdatera uppförandekoden, samt anlita extern expertis för granskning av förtroendevalda. Islamic Relief Sverige och Islamic Relief Worldwide kommer att implementera rekommendationerna och anpassa befintliga rutiner och policies efter dem. Detta arbete pågår redan.   

Rapporten finns att ladda ner på Islamic Relief Worldwide’s hemsida, via denna länk.  

– Islamic Relief är en mycket effektiv biståndsorganisation och vi hittade inget stöd för att enskilda individers uppförande har påverkat IRW:s sätt att utföra sitt arbete, säger Dominic Grieve, som har lett arbetet i kommittén.

Rekommendationerna berör även partnerkontoren, däribland Islamic Relief Sverige. Flera av de områden som rekommendationerna berör har Islamic Relief Sverige redan sedan tidigare arbetat med. Dit hör arbetet med att uppdatera vår uppförandekod, att se till att rutiner för att granska förtroendevalda efterlevs och att stärka samtalen om värdegrund internt och i samband med rekryteringar. Nu samlar Islamic Relief Sverige rekommendationerna från Charity Commission och den oberoende kommittén i en handlingsplan som kommer att implementeras under år 2021. Till åtgärderna hör bland annat att se över att befintliga rutiner och policies kring uppförandekod, etiska riktlinjer och krishantering är i linje med rekommendationerna, samt att säkerställa att det i styrelsen ingår en mångfald av kompetenser. 

– Islamic Relief-familjen har nu ett gemensamt ansvar att säkerställa att det arbete som redan inletts med att reformera styrningen av organisationen tas i hamn. Tillsättningen av den oberoende kommittén är en del av detta arbete och Islamic Relief Sverige arbetar nu med att omtolka rekommendationerna till en svensk kontext och svensk lagstiftning, och utföra vår del av detta viktiga arbete, säger Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef på Islamic Relief Sverige. 

Även Islamic Relief Sveriges styrelseordförande Lamia Elamri välkomnar rapporten.  

– Jag är nöjd med att den oberoende kommitténs arbete mynnat ut i en så gedigen rapport. Denna kommer att vara till hjälp med vårt pågående arbete med att stärka styrningen av Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Sverige. 

Vid frågor, kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikationsansvarig Islamic Relief Sverige.

isabelle.beckman@islamic-relief.se eller 0046 73 145 42 20

Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef Islamic Relief Sverige

amira.miller@islamic-relief.se

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.