Jemen: Undernäringen ökar och attackerna tilltar – det internationella samfundet måste öka finansieringen

Pressmeddelande den 21 mars 2022

Efter sju år av konflikt är 21 miljoner människor i Jemen beroende av humanitärt stöd. Hälften av alla barn under fem år behöver behandling mot undernäring. Biståndsorganisatione n Islamic Relief manar omvärlden att inte glömma bort den humanitära katastrofen i landet. Islamic Reliefs chef på plats i Jemen är tillgänglig för intervjuer.

Den 16 mars hölls en givarkonferens för att mobilisera stöd till Jemen, som Sverige och Schweiz stod som medarrangörer till. Denna blev tyvärr en besvikelse då regeringarna utlovade mindre än en tredjedel av de pengar som behövs för att skala upp de humanitära insatserna och rädda liv. Behoven i landet är enorma: två tredjedelar av landets befolkning är i behov av humanitär hjälp, 17,4 miljoner människor står inför akut hunger och fyra miljoner människor är på flykt undan bombningar och strider. Kriget i Ukraina har utöver enorma humanitära konsekvenser också fört med sig stigande priser på bränsle, gasol till matlagning, och på livsmedel. Dessa konsekvenser kommer även att drabba människor i Jemen hårt. Här står människor redan står mitt i en omfattande hungerkris.

Dr Asmahan Al Badani är Islamic Relief’s nutritionskoordinator I Hodeidah i Jemen, och möter nu människor som tvingas välja mellan att köpa mediciner eller mat.

-Förra veckan träffade jag en kvinna som lider av en leversjukdom. Hon är en ensamstående mamma med fyra barn, varav två är allvarligt undernärda. Denna mamma har inte råd med medicin för att behandla sin sjukdom eftersom hon spenderar alla pengar hon får på mat för att förhindra att hennes barn svälter. Kvinnan berättade för mig att hon kan tolerera den fysiska smärtan från sin egen sjukdom men inte står ut med att se sina barn lida. 

Mahmoud Jemen hungerkris

De humanitära insatserna i Jemen är genomgående underfinansierade. Islamic Relief förser regelbundet 2,4 miljoner människor med matbistånd tillsammans med World Food Programme, men har tvingats skära ner på mängden mat som delas ut  och glesa ut utdelningarna på grund av nedskärningar av WFP:s budget. De senaste tre åren har Islamic Relief finansierat insatser för 24 miljoner pund insamlade från privata givare världen över.

Med stöd av svenska Sida arbetar Islamic Relief med att stärka matsäkerheten och tillgången till rent vatten och sanitet samt hållbara inkomstkällor. Detta görs bland annat genom kontantstöd, stöd till lantbrukare och till kvinnor som driver egna verksamheter, samt uppbyggnad och rehabilitering av vattenkällor.

Islamic Reliefs budskap:

  • Islamic Relief uppmanar alla parter i konflikten att skydda civila.
  • Islamic Relief uppmanar internationella givare att avsätta flexibelt och flerårigt stöd till den humanitära responsen i Jemen, och att öka stödet till lokala jemenitiska organisationer, som står i frontlinjen för de humanitära insatserna och ofta är kraftigt underfinansierade.

För förmedling av intervjuer med landchefen för Islamic Reliefs Jemenkontor, kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20.

isabelle.beckman@islamic-relief.se, 

Om Islamic Reliefs arbete i Jemen

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 30 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer, och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Vårt arbete sker baserat på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Islamic Relief Sverige har 90-konto.

Islamic Relief har genomfört insatser i Jemen sedan 1998 och startade ett landkontor år 2003. Vi samarbetar bland annat med FN-organet World Food Programme för att dela ut matbistånd till 2,4 miljoner människor. Vi bistår också sjukvården och genomför insatser för stärkt hygien och hållbara inkomstkällor.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.