EN TILLBAKABLICK

När 2023 närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över ett år som präglats av betydande humanitära insatser och utmaningar.

Det pågående lidandet för befolkningen i Gaza ligger i framkant av alla våra tankar, och våra kollektiva hjärtan lider, och på många sätt är våra dagliga svårigheter minimala i jämförelse. Vi fortsätter att bistå Gaza med våra humanitära insatser och har personal på plats.

Mot bakgrund av naturkatastrofer och pågående kriser under hela året har Islamic Relief varit en ledstjärna av hopp och tillhandahållit avgörande hjälp till miljontals människor i nöd. Vi har legat i framkant när det gäller att svara på globala nödsituationer och ge hjälp till nästan 11 miljoner människor i 31 länder.

Vi gav livräddande hjälp och stöd till över 1 miljon människor som drabbats av jordbävningar i Türkiye, norra Syrien, Afghanistan, Nepal och Marocko. Vi har stöttat hållbar utveckling; totalt 603 projekt har genomförts under året, vilket visar på vårt engagemang för att tillgodose omedelbara och pågående behov hos människor i behov. Vår strategi bygger på medkänsla och effektivitet, vilket säkerställer att biståndet når de mest utsatta och att den hjälp som ges är anpassad till de specifika behoven i varje situation.

TACK FÖR ERT FORTSÄTTA STÖD

Tack vare våra givares generositet sponsrades över 8 915 nya föräldralösa barn i 25 olika länder, nästan 1 miljon människor fick matpaket under Ramadan och mer än 3,4 miljoner människor fick näringsrika måltider från era Qurbani-donationer.

Vi kunde tillhandahålla vatten, sanitet och hygien till nästan 1,3 miljoner människor och hjälpte över 2,25 miljoner andra med specialiststöd för deras försörjning över hela världen. I varje packat matpaket, varje återuppbyggt hem och varje tröstande ord levererade Islamic Relief inte bara bistånd, utan också bitar av hopp, sammanfogade med orubblig empati och motståndskraft.

Inget av detta skulle ha varit möjligt utan våra givares generositet. Vi vill tacka er alla för att ni under detta utmanande år har förändrat liv över hela världen.

*Siffrorna är uppskattningar från november 2023, de slutliga siffrorna kommer att presenteras i vår årsrapport för 2023.

Vanliga frågor

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.