Myndigheten MSB sprider problematisk rapport!

Myndigheten MSB sprider problematisk rapport!

2017/03/02

Det är anmärkningsvärt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, valt att publicera rapporten ”Muslimska brödraskapet i Sverige” som författats av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani. Vi som humanitär organisation reagerar oerhört starkt på att rapporten lyfter upp oss som en del av ett hemligt nätverk med ambitioner att ”bygga parallellsamhällen” och införa s.k. sharialagar i Sverige, påståenden som vi tyvärr är vana att höra från diverse konspirationsteoretiker. Rapporten saknar vetenskaplig trovärdighet, källhänvisningen är under all kritik och utgångspunkterna och slutsatserna bygger nästan enbart på hörsägen.

 

MSB är en myndighet med många viktiga samhällsfunktioner, bl.a. förväntas MSB motverka desinformation. Därför är det bekymmersamt att myndigheten valt att publicera denna rapport. I sitt yttersta kan sådana typer av falsk information få allvarliga konsekvenser för vår verksamhet och vår personal runtom i världen.

Vi hoppas därför att myndigheten och ansvarigt departement snabbt åtgärdar detta misstag och förklarar hur det kunnat uppstå.

Islamic Relief Sverige

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.