Nordvästra Syriens sjukvård på knäna efter 10 år av konflikt

Pressmeddelande

Kriget i Syrien har den 15 mars år 2021 pågått i 10 år. Ett decennium av våld och flyktingvågor har toppats med en pandemi. Nu varnar läkare att sjukvården i nordvästra Syrien håller på att kollapsa. Biståndsorganisationen Islamic Relief finns på plats med omfattande stöd till sjukvården, och våra medarbetare och partners på plats kan ge intervjuer om situationen.

På vissa sjukhus har antalet vårdsökande fyrdubblats de senaste månaderna i takt med att pandemins ekonomiska konsekvenser har drivit på fattigdom, undernäring och psykisk ohälsa.

– Varje läkare brukade träffa 30-40 patienter per dag innan covid-19. Nu är det uppemot 150 eller 200. Det är inte bara covid utan även en ökning av andra fall, som stress-relaterade sjukdomar, depressioner och högt blodtryck. Vi kan också se en ökning av antalet undernärda barn. Vi tvingas lägga två barn i varje säng på grund av platsbristen, säger Dr Ahmed Ghandour som arbetar på ett sjukhus i Idlib.

Vårdpersonal på ett kardiologicenter i nordvästra Syrien som Islamic Relief stöttar.
Vårdpersonal på ett kardiologicenter i nordvästra Syrien som Islamic Relief stöttar.

Islamic Relief har sedan många år stöttat sjukvården i nordvästra Syrien. Vi förser sjukvårdsinrättningar med utrustning, läkemedel och betalar löner till medarbetare. Vi har också utrustat fyra mobila kliniker och ett kardiologicenter för att kunna ge kvalitativ vård till den hårt prövade befolkningen.

Den humanitära situationen i nordvästra Syrien är mycket svår. 60 procent av befolkningen saknar tillräckligt med mat för dagen, och 2,7 miljoner människor i nordvästra Syrien är internflyktingar. Tiotusentals av dessa har förlorat sina hem på grund av översvämningar de senaste månaderna.

Våldsamheterna i regionen har minskat, men sjukvårdsinrättningar är fortfarande under svår press. Under år 2020 attackerades minst 15 sjukhus som stöttades av Islamic Relief. Det råder också stor brist på utrustning såsom syrgas, röntgenapparater och respiratorer, liksom på sjukvårdspersonal. Många sjukvårdsmedarbetare som varit baserade i Turkiet kan nu inte resa in i Syrien på grunda av covid-19-restriktioner.

Läs Islamic Reliefs rapport ”Syrias devastating decade”

Islamic Relief har funnits i Syrien och bistått civilbefolkningen sedan år 2012. Här är vår rapport om 10 år av konflikt och dess konsekvenser: Syria’s devastating decade.

Här kan du läsa mer om vårt arbete i Syrien.

För mer information, kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se, Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef, Islamic Relief Sverige. 070 924 3483  Amira.miller@islamic-relief.se

Om Islamic Reliefs arbete i Syrien

​​​​​Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 30 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer, och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. ​​Vårt arbete sker baserat på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Islamic Relief Sverige har 90-konto.

Islamic Relief har arbetat i Syrien sedan 2012. Vi är en av få större internationella humanitära organisationer på plats i nordvästra Syrien. Under år 2020 försåg vi mer än 770 000 internflyktingar med mat, och stöttade hälso- och sjukvårdsinsatser som nådde 1,2 miljoner människor. Vi tillhandahöll personlig skyddsutrustning (PPE) och annan medicinsk utrustning till 84 vårdinrättningar.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.