Pandemin ökar risken för våld i hemmet – nu drar kampanjen 16 days of activism igång

Tänk dig att varje dag löpa risken att utsättas för våld, övergrepp och sexuella trakasserier. Var du än bor. Vilken samhällsklass du än tillhör. Av den enda orsaken att du är kvinna.

Detta är tyvärr inget fantasiscenario, utan verklighet för miljontals kvinnor världen över. Islamic Relief är en av tusentals organisationer som deltar i den globala kampanjen 16 days of activism against gender based violence.

Könsbaserat våld skadar människors hälsa, hindrar samhällsutveckling – och är ett brott mot de drabbades mänskliga rättigheter.

IRS WebBanner 1200px400px 16Days2020 1

En av tre kvinnor uppskattas utsättas för fysiskt eller sexuellt våld under sitt liv.

200 miljoner kvinnor och flickor i världen har utsatts för kvinnlig könsstympning.

I 38 procent av de mord som begås på kvinnor är det en manlig partner som är förövaren.

700 miljoner flickor och kvinnor i världen uppskattas ha gift sig innan de fyllt 18. När flickor gifts bort så tidigt ökar risken för fysiskt och sexuellt våld och riskfyllda graviditeter.

Detta är fruktansvärda siffror, och bakom varje siffra finns en person.

Där finns bosniska Nermina, som i många år utstod misshandel från sin man, och som alltid gjorde sitt yttersta för att skydda deras barn.

Där finns somaliska Mona, vars föräldrar dog tidigt och vars förmyndare förgrep sig på henne.

Där finns Amina i Gaza vars bror regelbundet misshandlade henne.

I kampen mot könsbaserat våld finns ljusningar. Utbildning och informationskampanjer har bidragit till att antalet könsstympningar i Afrika har halverats under de senaste decennierna. I Asien har antalet flickor som gifts bort innan de fyllt 15 halverats.

För Nermina, Mona och Amina ligger de våldsamma relationerna alla bakom dem och deras inneboende styrka lyser nu igenom. De har fått samtalsstöd och annan support av Islamic Relief. Nermina arbetar i ett växthus och står på egna ben. Mona leder en växande genus-klubb i skolan och har varit involverad i flera fall där flickor anmält våld och trakasserier. Amina drömmer om att bli lärare och är inte längre rädd för sin bror.

Men många av den senaste tidens framsteg riskerar att raderas på grund av coronapandemin. Många människor har förlorat arbetet och fått sämre ekonomi, samtidigt som de tvingas stanna hemma i takt med att både affärer, skolor och andra mötesplatser stänger ner. Då ökar risken för könsbaserat våld dramatiskt. En vecka efter att Frankrike stängde ner samhället i våras ökade antalet anmälningar om könsbaserat våld med 30 procent. I Tyskland hyr myndigheter hotell för att inhysa människor som flyr våld i hemmet.

IRS Hemsida 1200px800px 16Days2020 2

Den 25 november drar den världsomspännande kampanjen 16 days of activism against gender based violence igång – kanske mer betydelsefull än någonsin i spåren av coronapandemin. För att lyckas eliminera våld mot kvinnor och flickor behövs specifika insatser som i exemplen ovan – men det krävs också en attitydförändring. Denna attitydförändring kämpar nu tusentals aktivister och organisationer med att åstadkomma – sedan 16 days-kampanjens första år, 1991, har över 6000 organisationer höjt sina röster under kampanjen.

För att få slut på våldet mot kvinnor måste vi utmana de attityder som upprätthåller och normaliserar våldet och förnekar kvinnors deras rätt till säkerhet. Män står för en överväldigande del av det könsbaserade våld. För att våldet på allvar ska kunna elimineras, behöver mäns attityder förändras. Att förändra beteenden är svårt och går långsamt, men vi på Islamic Relief fortsätter att förespråka jämställdhet mellan könen, säger Islamic Relief Worldwides påverkanschef Shahin Ashraf.

Gå med i kampen du också! Sprid budskapet eller donera till vårt arbete mot våld!

*Mona och Amina heter egentligen något annat.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.