Radiohjälpen finansierar corona-insats i Stockholm, Göteborg och Malmö

Pressmeddelande den 29 april 2020

Radiohjälpen har sedan i mars samlat in pengar för att skydda utsatta i Sverige mot coronaviruset. Biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige får nu drygt 1,1 miljon kronor för att bland annat dela ut matpaket till papperslösa, hemlösa och ekonomiskt utsatta familjer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Coronakrisen slår hårt mot hela samhället. Minoritetsgrupper, människor med osäker ekonomisk situation, och människor som lever utanför de sociala skyddsnäten riskerar att drabbas mycket hårt. Biståndsorganisationen Islamic Relief arbetar redan med att skydda dessa grupper mot coronavirusets konsekvenser, och har nu fått medel av Radiohjälpen för att utvidga insatserna.

Islamic Reliefs Radiohjälpen-finansierade insats är tvådelad:

· Vi bistår grupper som redan tidigare var i en ekonomiskt svår situation och som drabbats hårt av coronakrisen då många förlorat eller riskerar att förlora sina arbeten. Vi delar ut matpaket, hygienartiklar, och barnartiklar till exempelvis hemlösa, papperslösa och ekonomiskt utsatta familjer. Utdelningen av matpaket och hygienartiklar genomförs av anställda på Islamic Relief och med hjälp av volontärer.

· Vi har utvidgat vår hjälplinje för att ge råd och stödsamtal på olika språk, bland annat arabiska, tigrinja och somaliska. Islamic Relief driver sedan tidigare en stödlinje dit människor ringer med frågor om bland annat asylprocessen eller ekonomiska svårigheter. Nu ger vi råd och stöd till människor som exempelvis drabbats av svåra ekonomiska konsekvenser i coronakrisens spår.

· Bland minoriteter och människor som redan har det svårt ekonomiskt eller står utanför samhällets skyddsnät finns det många som på grund av pandemin är mycket sårbara. Islamic Relief och våra volontärer arbetar nu intensivt för att skydda dessa grupper, säger Mohammed Mohsen, kommunikationschef på Islamic Relief.

För mer information eller vidare kontakt med någon av kollegorna som arbetar med insatsen, kontakta vår kommunikationschef.

Läs mer om Radiohjälpens insamling för projekt för utsatta grupper i Sverige här

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.