Ramadan inleds — biståndsorganisationen Islamic Relief lanserar insamlingskampanj med fokus på globala orättvisor

Pressmeddelande 8 april 2021

Den 13 april inleds den muslimska fastemånaden ramadan, en månad som för andra året i rad firas mitt under en pandemi. Ramadan förknippas med fasta, men minst lika betydelsefull är givmildheten och vikten av att ge av sitt överflöd och dela med sig av sina välsignelser.

– Året som gått har förstärkt de globala orättvisorna. Det vill vi belysa i vår ramadankampanj, säger Mohamed Sadak, Insamlings- och kommunikationschef på biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige.

När ramadan inleddes år 2020 hade coronapandemin haft Sverige i sitt grepp i en dryg månad. Rekommendationer för att minska smittspridningen hade redan slagit hårt mot en lång rad branscher, och många människor upplevde en stor ekonomisk ovisshet. Trots detta slog de privata donationerna under Islamic Reliefs ramadankampanj rekord med 11 miljoner insamlade kronor, ett rekord som upprepades för helåret 2020. 

Svenska muslimer visar stark givarvilja trots pandemin

– Att visa medkänsla och solidaritet och dela med sig av det man har till människor som inte har det lika gott ställt är grundfundament inom Islam. Givarviljan inom det svenska muslimska communityt har stått stark genom coronapandemin, säger Sara Darir, biträdande Insamlings- och kommunikationschef.

Temat för Islamic Relief Sveriges ramadankampanj år 2021 är “Ett bättre jag, ett bättre vi”, med innebörden att det är viktigt att börja med att uppskatta det man har för att sedan dela med sig till andra. Genom en rad kampanjfilmer sätts fokus på orättvisor och vars och ens plikt och möjlighet att vara med och motverka dem. 

Islamic Relief Malaysia Ramadan
En Islamic Relief-medarbetare delar ut ett paket med mat och munskydd till en kvinna i Malaysia.

Islamic Relief har under året kunnat bevittna hur flera av de humanitära kriser där vi verkar har försvårats av pandemin och andra faktorer. 

Situationen i Syrien, Jemen, Gaza och Somalia hör till dem som engagerar våra givare mycket. Detta behövs, då människor i samtliga dessa fyra länder är under hård press på grund av konflikter, naturkatastrofer och ovanpå allt detta coronapandemin, säger Mohamed Sadak. 

För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se

Islamic Relief Sveriges ramadankampanj 2021: “Ett bättre jag, ett bättre vi.” 

“Bättra på jaget och lyft laget”. Denna fras används flitigt i sportvärlden, och nog ligger det något i detta. Vi på Islamic Relief tror på att förändring börjar hos individen – genom att ta ansvar för sitt välmående, sina medmänniskor och miljön, uppskatta det man har samt dela sina välsignelser med andra. Ett bättre jag ger upphov till ett bättre vi!

Läs mer om Islamic Relief Sveriges ramadankampanj 2021 här!

Om Islamic Relief

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 30 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer, och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Vårt arbete sker baserat på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Islamic Relief Sverige har 90-konto. 

Om ramadan: 

Ramadan förväntas inledas natten till den 13 april 2021 – exakt tidpunkt avgörs av när nymånen siktas på himlen. Under en månad fastar praktiserande muslimer från soluppgång till solnedgång. Månaden avslutas med eid al-fitr, då man firar genom att bryta fastan tillsammans. 

Om Zakat al-fitr:

I slutet av ramadan donerar många troende muslimer zakat al-fitr, en donation som ska ge behövande mat på bordet under eid al-fitr. Donationen ska motsvara den mängd mat som ryms i ett par kupade händer, fyra gånger. Omräknat till pengar motsvarar zakat al-fitr en fast summa som i år är 75 kronor. 

Om Zakat al-mal:

Zakat al-mal, på svenska ofta kallat allmosan, motsvarar 2,5 procent av ens tillgångar under förutsättning att man har en viss summa i besparingar. Zakat al-mal donerar troende muslimer årligen till välgörenhet, och många väljer att göra det under ramadan. 

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.