Rätt om Islamic Reliefs verksamhet

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation som är snabbt på plats i organisationer och hjälper civila i krig och konflikt. Vi genomför långsiktiga utvecklingsinsatser för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi är politiskt oberoende och har inga kopplingar till utomstående politiska grupperingar.

De senaste dagarna har anklagelser mot Islamic Relief spridits online. Därför vill vi ta tillfället i akt att korrigera några saker om oss och vår verksamhet.

Islamic Relief är en politiskt obunden humanitär organisation som hjälper civila i krig, konflikt och katastrof. Detta arbete bedrivs för de människor som har störst behov, utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet och utan förväntan att få något i gengäld.

Islamic Relief har inga kopplingar till politiska organisationer såsom Muslimska Brödraskapet. Vi samverkar däremot med såväl flera västerländska regeringar som med FN-organ, och vår verksamhet granskas på de sätt som partnerskapen kräver. Islamic Relief Worldwide är en registrerad välgörenhetsorganisation i Storbritannien vilket kräver att vi inte har några kopplingar till externa aktörer som påverkar eller kontrollerar Islamic Relief.

Utöver svenska Sida, Forum Syd och Radiohjälpen samarbetar Islamic Relief på global nivå med ytterligare flera västerländska regeringar och FN-organ. Tillsammans med World Food Programme delade vi under år 2019 ut mat till 2,2 miljoner människor i Jemen varje månad. Arbetet med att dela ut mat i flera av Jemens mycket svårtillgängliga provinser pågår.

Islamic Relief Worldwide med partnerorganisationer genomgår regelbundna och täta revisioner och granskningar för att säkerställa att pengarna hamnar rätt. De senaste tio åren har Islamic Relief Worldwide och våra projekt genomgått uppemot 500 revisioner, merparten externa. För tredje året i rad certifierades Islamic Relief Worldwide år 2019 enligt Core Humanitarian Standards, vilket garanterar kvaliteten på våra insatser.

Just nu arbetar vårt team i Libanon med att bistå Beirutborna som drabbats mycket hårt av explosionerna för två veckor sedan. Vi har röjt upp på gator och delat ut mat till patienter och sjukvårdspersonal, läs mer hos BBC och New York Times.

Islamic Relief Sveriges verksamhet granskas av revisionsbyrån KPMG.

Islamic Relief Worldwides styrelseledamot Heshmat Khalifa har lämnat sina uppdrag efter avslöjanden om hans uttalanden i sociala medier. Islamic Relief Worldwide har mycket kraftigt tagit avstånd från dessa uttalanden och håller på att se över processen för hur förtroendevalda nomineras, läs mer här.

Kontakta oss gärna på info@islamic-relief.se om ni har frågor.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.