Rätt om Islamic Reliefs verksamhet

Rätt om Islamic Relief Sveriges verksamhet

Islamic Relief Sverige är en biståndsorganisation som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi vill ge utsatta och fattiga människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället.

Med anledning av att statsminister Stefan Löfven presenterade sin nya regeringen publicerade opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell ett blogginlägg där hon bland annat pekar ut Islamic Relief som islamister. Det har väckt frågor om vår verksamhet, och det förstår vi, men påståendet stämmer inte. Inlägget innehåller även en rad andra rena felaktigheter, och vi vill passa på att berätta hur verkligheten ser ut.

  • Islamic Relief är inte ”terrorstämplade av Storbritannien”. Den brittiska regeringen började finansiera Islamic Relief-projekt redan för 25 år sedan. Partnerskapet har fortsatt sedan dess och inkluderar allt från klimatprojekt i Afrika till att hjälpa änkor i Pakistan att starta egna företag. Här är ett exempel från i fjol på hur den brittiska biståndsministern Penny Mordaunt uttrycker sitt stöd för Islamic Relief som organisation.
  • Islamic Relief är en politiskt obunden humanitär organisation. Vi hjälper civila i krig, konflikt och katastrof. Detta arbete bedrivs med och för människor oavsett bakgrund. Vi har inga kopplingar till några politiska organisationer såsom Muslimska Brödraskapet, som Weidmo Uvell påstår. Islamic Relief har samarbeten med såväl flera västerländska regeringar som med FN-organ, och vår verksamhet granskas på de sätt som partnerskapen kräver. I Sverige driver vi bland annat framgångsrika integrationssatsningar, exempelvis tillsammans med Katarina församling i Stockholm genom nätverket Goda Grannar.
  • Rebecca Weidmo Uvell tycks förväxla Islamic Relief med The International Islamic Relief Organisation, som är en organisation baserad i Saudiarabien. Islamic Reliefs globala organisation heter Islamic Relief Worldwide och huvudkontoret ligger i Storbritannien.
  • Den person som särskilt pekas ut i blogginlägget är inte längre aktiv i Islamic Relief.

I vår verksamhet förvaltar Islamic Relief gåvor och bidrag både från stora institutioner som Sida, Forum Syd och Radiohjälpen och från enskilda privatpersoner. Dessa pengar används för att hjälpa så många som möjligt av världens mest utsatta människor. Det är oerhört viktigt att biståndspengar verkligen används till det de är avsedda för. Islamic Relief välkomnar därför alla form av saklig granskning av vår verksamhet.

Vi har informerat våra stora givare om felaktigheterna i Weidmo Uvells påståenden. Islamic Relief värdesätter det förtroende som givare, institutioner och samarbetspartner visar oss i arbetet med att lindra mänskligt lidande och verka för en rättvis och hållbar global utveckling.

 

Hör gärna av er till info@islamic-relief.se om ni har frågor.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.