Rättelse om Islamic Relief efter Sverige möts i SVT 

SVT låter Sverigedemokraterna sprida osanningar om Islamic Relief på bästa sändningstid.  

I onsdags den 15 september arrangerade SVT-programmet Sverige möts en debatt inför kyrkovalet på söndag. Där får Sverigedemokraten Aron Emilsson två gånger nämna Islamic Relief som exempel på hur han anser att Svenska kyrkan ”sprider Islam” i Sverige samt ”har kontakt med rörelser som har kopplingar till Muslimska brödraskapet”. Detta sker båda gångerna helt oemotsagt och utan markering från SVT:s håll.  

Programmet ger därmed intrycket av att Islamic Relief faktiskt är den extremistiska islamistiska organisation som SD:s Aron Emilsson vill ge sken av.  Vi är förvånade över att public service låter denna anklagelse passera helt okommenterat, och dessutom upprepas.  

Islamic Relief är en politiskt och religiöst oberoende humanitär organisation verksam i över 30 länder. Vårt arbete genomsyras av de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet. Vi är en självständig organisation och har inga kopplingar till rörelser såsom Muslimska brödraskapet eller andra. I våra humanitära insatser och utvecklingsinsatser samverkar vi med biståndets stora institutionella givare, däribland svenska biståndsmyndigheten Sida, samt FN-organ såsom World Food Programme.  

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.