Religion och jämställdhet på Islamic Reliefs agenda i Almedalen – så förändrar vi inifrån

Pressmeddelande den 1 juli 2019
Religiösa aktörer kan vara en del av problemet med global ojämställdhet mellan könen – men också en oerhört viktig del av lösningen. Det är temat för biståndsorganisationen Islamic Reliefs seminarium i Almedalen.

84 procent av världens befolkning identifierar sig som troende. I en värld där kvinnor utsätts för systematisk diskriminering och ofta våld kan religiösa aktörer vara en del av problemet, genom att upprätthålla skadliga sedvänjor. Men de kan också vara en del av lösningen. ”Challenging gender stereotypes through the faith lense.” är rubriken på biståndsorganisationen Islamic Reliefs seminarium i Almedalen där vi diskuterar detta.

Islamic Declaration of Gender Justice – islamiska principer för kvinnors egenmakt

Utgångspunkten för samtalet är ”Islamic Declaration of Gender Justice”, som har tagits fram av Islamic Relief och skrivits under av organisationer såsom UN Women, Oxfam och Action Aid. Deklarationen uppmanar makthavare och lokalsamhällen till handling för att uppnå det globala målet nummer fem om jämställdhet mellan män och kvinnor.
Baserat på grundläggande islamiska principer listas sex områden där åtgärder krävs för att stärka kvinnors egenmakt och låta dem åtnjuta samma rättigheter som män, exempelvis ekonomi, utbildning och hälsa.
– Ojämställda strukturer drabbar miljontals flickor och kvinnor världen över. Deklarationen är vårt sätt att staka ut en riktning för att motverka dessa och bidra till att kvinnor får samma rättigheter som män. Vi hoppas att så många som möjligt vill ansluta sig till deklarationens budskap, säger Shahin Ashraf, påverkanschef på Islamic Relief Worldwide i Birmingham.

Shahin Ashraf är den som har lett arbetet med att ta fram deklarationen, och medverkar under seminariet i Almedalen. Det gör även dessa:

• Dr Azza Karam, Senior Advisor, FN:s befolkningsfond UNFPA.
• Emilie Weiderud, Policy Advisor, Svenska kyrkan.
• Josephine Sundqvist, programansvarig, SIDA.
• Khaled Eldib, ordförande, Sveriges Imamråd.

– Vi är väldigt glada att flera viktiga aktörer tillsammans möts för att diskutera religionens roll i kampen för jämställdhet, och ser fram emot ett mycket intressant samtal, säger Mohammed Mohsen, kommunikationschef på Islamic Relief Sverige.

För information kontakta
Mohammed Mohsen, kommunikationschef på Islamic Relief Sverige. Mohammed.mohsen@islamic-relief.se eller 070-9243599, som även kan förmedla kontakt till övriga panelister.

Om seminariet:
”Challenging gender stereotypes through the faith lense” är Islamic Reliefs programpunkt som äger rum på ”Sverige i Världen”, Almedalens mötesplats för globala utvecklingsfrågor. Scenprogrammet på ”Sverige i Världen” arrangeras av biståndsmyndigheten Sida tillsammans med en rad andra aktörer från civilsamhället.

Tid: Tisdag 2 juli klockan 17.00-17.45.

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6.
Här hittar du mer information om seminariet.

Om Islamic Relief
Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i 49 länder. Vi verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto.
Här finns en nedladdningsbar pressbild på Mohammed Mohsen, och här en på Shahin Ashraf.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.