Svenskt bistånd till internflyktingar i Syrien efter eskalerande våld

Pressmeddelande den 5 juni 2019

Den svenska biståndsmyndigheten Sida beviljar 3,5 miljoner till biståndsorganisationen Islamic Relief för en insats för internflyktingar i Idlib.

De senaste veckorna har våldet i norra Syrien eskalerat och ännu fler människor drivits på flykt. Nu har biståndsorganisationen Islamic Relief mottagit 3,5 miljoner kronor från Sida för en akutinsats för människor på flykt i provinserna Idlib och Aleppo.

De senaste månaderna har uppemot 300 000 människor lämnat sina hem i norra Syrien, ofta utan att kunna ta med sina tillhörigheter. De är därför i akut behov av humanitär hjälp, och många av de som tvingats fly sedan slutet av april är kvinnor och barn. Nio procent av internflyktingarna lever under bar himmel. Islamic Reliefs insats beräknas nå 9 500 människor med tält och matpaket.

– Situationen i Idlib var pressad sedan innan, då många har flytt i samband med strider i övriga Syrien. Infrastrukturen har varit hårt ansträngd och tillgången till mat brister. Denna insats är helt nödvändig för att upprätthålla grundläggande mänsklig värdighet i en mycket svår kris, säger Klara Lindvall, handläggare på Islamic Relief Sverige.

Islamic Relief på plats i Syrien

Islamic Relief har två kontor i nordvästra Syrien och tillhandahåller exempelvis tält, hushållsartiklar, mat och ekonomiskt stöd till människor på flykt och andra som kämpar för att få ihop vardagen. Islamic Relief stöttar också sjukvården i området. Vi tillhandahåller utrustning till akutsjukhus, betalar löner till sjukvårdspersonal och driver fyra rullande kliniker.

För mer information, kontakta:

Klara Lindvall, handläggare och talesperson, Islamic Relief Sverige, 073 145 4220, klara.lindvall@islamic-relief.se

Om Islamic Reliefs arbete i Syrien

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i 49 länder. Vi verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.