Ungdomar driver utvecklingen i Myanmar

Att ge unga verktyg och kapacitet att driva långsiktig utveckling i sina egna byar – det har varit målet med ett av våra projekt i Myanmar som drog igång år 2016 och nyligen har avslutats. Islamic Relief har drivit projektet genom en partnerorganisation på plats, med medel från Forum Syd, och här har ett 20-tal […]