Kraftig jordbävning skakar Nepal

Flera människor befaras ha dött i skalvet, som mätte 7,9 på richterskalan. Dödssiffran efter jordbävningen fortsätter att stiga och enligt de senaste uppgifterna är det nästan 2200 döda, 4000 skadade, 2 miljoner fördrivna och omfattande förödelse. Islamic Relief befinner sig på plats och har redan påbörjat hjälparbetet i Nepal. Behovet av hjälp är stort     […]