Ungdomar leder med exempel

Under ramadan strävar muslimer efter att reflektera över sina handlingar. Avsaknaden av mat och vatten gör det möjligt för människan att känna solidaritet på ett djupare plan. Givmildhet följer ofta, och vi kan se, trots den oro som råder i samhället till följd av COVID-19, att donationer ökar. Vi känner en glädje och stolthet över […]