Världens barn och Islamic Relief bekämpar undernäring i Indonesien

Över åtta miljoner barn i Indonesien lider av undernäring. Islamic Relief och Världens Barn stöttar och utbildar föräldrar att ge bra mat till sina barn.

I Indonesien lider mer än vart tredje barn av undernäring. Det är över åtta miljoner barn under fem år. I området Kasemen i staden Serang på ön Java är många av invånarna bönder, som är beroende av sina odlingar för att få mat på bordet och en inkomst. Men klimatförändringar har gjort skördarna osäkra och tillgången till både mat och rent vatten brister. Många saknar också kunskap om vilken mat som är näringsriktig.

– Det här är så mycket mer komplext än bara fattigdom. Det handlar också om utbildning, hälsa, klimatförändringarna, och så vidare, säger Sofia Styrman, kommunikatör på Islamic Relief som nyligen besökte Indonesien.

Gemensam matlagning en väg mot bättre hälsa för barnen

Alla dessa faktorer samverkar och resulterar i att många barn i området lider av undernäring eller risk för undernäring. I ett projekt finansierat av Världens Barn har Islamic Relief inrättat så kallade Nutrition Posts – ungefär ”Näringsställen”. Hit kommer föräldrar och barn och får träffa en kvinna som väger och mäter barnen och håller koll på deras hälsa. Föräldrarna får också laga mat tillsammans, får veta vilka näringsrika livsmedel som finns att köpa lokalt, och får tillsammans med sina barn grundläggande hygienutbildning. Familjerna får också regelbundna hembesök av sin kontaktperson.

– De allra flesta föräldrar i världen vill kunna ge det absolut bästa till sina barn. Men den globala snedfördelningen av resurser och ojämlikheten mellan människor gör att vissa har mycket sämre möjligheter att göra detta. Med ganska enkla medel har nu många marginaliserade föräldrar i Kasemen fått mycket bättre förutsättningar att ge sina barn bra mat och på så vis bli friskare, säger Sofia Styrman.

Världens barn och Islamic Relief bekämpar undernäring i IndonesienTre sätt att bedöma undernäring

För att bedöma behoven av behandling bedöms barnens tillstånd utifrån en skala:

  • Undernäring,
  • Grav undernäring,
  • Undernäring och andra sjukdomar samtidigt.

Flera av barnen behöver sjukhusvård, men många föräldrar saknar möjlighet att betala premien till sjukförsäkringen. Genom Världens Barn-projektet betalas premien för att slussa in dem i det indonesiska sjukvårdssystemet så att barnen kan få adekvat vård.

Indonesiska myndigheter har svårt att nå ut till dessa människor, men Islamic Relief gör det. Liksom i många av våra insatser samarbetar vi med lokala och religiösa ledare för att säkerställa projektets fortlevnad – och underlätta verklig beteendeförändring i samhället. Exempelvis engageras religiösa ledare att motverka för tidiga äktenskap, eftersom ungdomsgraviditeter medför stora hälsorisker för både mor och barn.

– Mer än 80 procent av jordens befolkning identifierar sig som troende. Därför är trosinspirerade och religiösa aktörer viktiga spelare om vi ska nå FN:s mål för hållbar utveckling. Som trosinspirerad organisation har Islamic Relief en stark trovärdighet bland religiösa ledare, och goda möjligheter att engagera dem för att verka för gemensamma mål, säger Mohammed Mohsen, kommunikationschef på Islamic Relief.

Islamic Relief har också en rad andra insatser i Indonesien, som du kan läsa om här.

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.