Över åtta miljoner barn i Indonesien lider av undernäring. Islamic Relief och Världens Barn stöttar och utbildar föräldrar att ge bra mat till sina barn.

I Indonesien lider mer än vart tredje barn av undernäring. Det är över åtta miljoner barn under fem år. I området Kasemen i staden Serang på ön Java är många av invånarna bönder, som är beroende av sina odlingar för att få mat på bordet och en inkomst. Men klimatförändringar har gjort skördarna osäkra och tillgången till både mat och rent vatten brister. Många saknar också kunskap om vilken mat som är näringsriktig.

– Det här är så mycket mer komplext än bara fattigdom. Det handlar också om utbildning, hälsa, klimatförändringarna, och så vidare, säger Sofia Styrman, kommunikatör på Islamic Relief som nyligen besökte Indonesien.

Gemensam matlagning en väg mot bättre hälsa för barnen

Alla dessa faktorer samverkar och resulterar i att många barn i området lider av undernäring eller risk för undernäring. I ett projekt finansierat av Världens Barn har Islamic Relief inrättat så kallade Nutrition Posts – ungefär ”Näringsställen”. Hit kommer föräldrar och barn och får träffa en kvinna som väger och mäter barnen och håller koll på deras hälsa. Föräldrarna får också laga mat tillsammans, får veta vilka näringsrika livsmedel som finns att köpa lokalt, och får tillsammans med sina barn grundläggande hygienutbildning. Familjerna får också regelbundna hembesök av sin kontaktperson.

– De allra flesta föräldrar i världen vill kunna ge det absolut bästa till sina barn. Men den globala snedfördelningen av resurser och ojämlikheten mellan människor gör att vissa har mycket sämre möjligheter att göra detta. Med ganska enkla medel har nu många marginaliserade föräldrar i Kasemen fått mycket bättre förutsättningar att ge sina barn bra mat och på så vis bli friskare, säger Sofia Styrman.

Tre sätt att bedöma undernäring

För att bedöma behoven av behandling bedöms barnens tillstånd utifrån en skala:

  • Undernäring,
  • Grav undernäring.
  • Undernäring och andra sjukdomar samtidigt.

Flera av barnen behöver sjukhusvård, men många föräldrar saknar möjlighet att betala premien till sjukförsäkringen. Genom Världens barn-satsningen betalas premien för att slussa in dem i det indonesiska sjukvårdssystemet så att barnen kan få adekvat vård.

Indonesiska myndigheter har svårt att nå ut till dessa människor, men Islamic Relief gör det. Liksom i många av våra insatser samarbetar vi med lokala och religiösa ledare för att säkerställa projektets fortlevnad – och underlätta verklig beteendeförändring i samhället. Exempelvis engageras religiösa ledare att motverka för tidiga äktenskap, eftersom ungdomsgraviditeter medför stora hälsorisker för både mor och barn.

– Mer än 80 procent av jordens befolkning identifierar sig som troende. Därför är trosinspirerade och religiösa aktörer viktiga spelare om vi ska nå FN:s mål för hållbar utveckling. Som trosinspirerad organisation har Islamic Relief en stark trovärdighet bland religiösa ledare, och goda möjligheter att engagera dem för att verka för gemensamma mål, säger Mohammed Mohsen, kommunikationschef på Islamic Relief.

I kväll klockan 20.00 TV-sänds ett reportage från Islamic Reliefs arbete i Indonesien i Världens Barn-galan. Läs mer om våra satsningar finansierade av Världens Barn här. 

Islamic Relief har också en rad andra insatser i Indonesien, som du kan läsa om här. 

Kvällen den 4 oktober klockan 20 sänds ett reportage från Islamics Relief arbete i Indonesien under Världens Barn-galan. Här är några av personerna man får träffa:

Snickaren Aceng har byggt familjens hus själv

Aceng är 42 år och pappa till 1-åriga Desi Keyla som lider av undernäring, men får hjälp genom Islamic Reliefs projekt som stöds av Världens Barn.

Pappa Aceng, mamma Ipah, Desi Keyla och hennes två syskon bor i det urbana slumområdet i Kasemen, som regeringen har svårt att nå ut till med insatser för hälsa och näring. Här har han byggt dem ett hus som de bor i. Han är snickare och jobbar på en fabrik som tillverkar varor i trä. På det tjänar han 30 dollar i veckan. Men han kan också bygga möbler, leksaker och annat som de kan ha behov av hemma. Han drömmer om att bli affärsman i Indonesien med trä och snickeri. Han säger att han mår bra, men att det är svårt för dem att få tag på vatten för att brunnen inte funkar så bra. Därför måste de köpa vatten i affären att använda till matlagning, och det blir dyrt i längden.

Marwiyah tar hand om sitt barnbarn när föräldrarna arbetar

Marwiyah är mormor till 1-åriga Musdalifah. Musdalifah lider av undernäring och får hjälp genom Islamic Reliefs projekt i Indondesien som stöttas av Världens Barn.

De lever i det urbana slumområdet Kasemen, i ett litet hus med med fem andra personer. Musdalifah är femte generationen som växer upp här i huset. Här har de upplevt många livsavgörande stunder tillsammans. Musdalifahs mamma och pappa måste arbeta i Jakarta. De kan bara komma och hälsa på sin dotter en gång i månaden.

Världens Barn och Islamic Relief motverkar undernäring i IndonesienMarwiyah trivs verkligen i området. Hon är 60 år och har själv vuxit upp och blivit gammal här i byn. Hon känner sig trygg och känner alla som bor här.

När hon var barn fanns det ingen toalett, elektricitet eller väg utanför huset. Nu har mycket förändrats. Hon har fått en toalett installerad i huset av Islamic Relief. Hon har till och med fått rinnande vatten till huset, men det är inte tillräckligt rent för att dricka.

Inte alltid pengarna räcker till mat

Det som gör livet svårt för henne är när det saknas pengar och hon inte har tillräckligt för att köpa mat. En av hennes döttrar dog vid endast 8-års ålder. Händelsen var en stor tragedi för familjen. Den stora sorgen resulterade i en skilsmässa mellan Marwiyah och hennes man. Efter det har hon klarat sig på egen hand och kämpat för att få tag på pengar till mat. Hennes största önskan just nu är att kunna laga taket ovanför köket. De har ett hål rätt in och när det regnar så läcker vatten in i köket. 

Abdul Malik har fått aptiten tillbaka genom Islamic Reliefs projekt

Abdul Malik är tre år och lider av undernäring. Han har deltagit i Islamic Reliefs projekt i för att motverka undernäring bland barn i Indondesien, som stöttas av Världens Barn. Hans mamma Hellimah och pappa Subandi har sett stora förändringar i hans hälsa sedan han började i projektet. De har fått mycket hjälp av den kontaktpersonen som de har fått genom projektet. Deras kontaktperson är en kvinna som heter Ibu Napsiah. Hon brukar komma och hälsa på familjen och se till så att Abdul Maliks utveckling går åt rätt håll. Hon ger dem stöd och utbildning i hur de kan laga näringsrik mat.

Det dem tyckt varit allra mest lärorikt i projektet är matlagningskurserna. De har lärt sig att laga näringsrika recept. Deras favoritmat är havskatt som de brukar tillaga genom att steka. Den största skillnaden de märkt är att Abdul Malik har fått sin aptit tillbaka. I början vägrade han äta men nu äter han det de ger honom. Varje onsdag går de även till Islamic Reliefs hälsocenter för att väga och mäta honom. Och resultaten har bara blivit bättre och bättre!