Världens största humanitära kris går in på sitt sjätte år

Världens största humanitära kris – så kallas konflikten i Jemen som nu pågått i fem år. 20 miljoner människors vardag kantas nu av hunger, törst och brist på säkerhet. De mest utsatta är de 2 miljoner barn lider av akut undernäring.

Innan konflikten startade så betraktades Jemen redan som det fattigaste landet i Mellanöstern. Kriget har försatt en redan utsatt befolkning i en situation som få skulle kunna föreställa sig. Människors värdighet och liv är i fara.

Islamic Relief har sedan mer än 20 år tillbaka en närvaro i Jemen, och med 3000 medarbetare utför man livräddande insatser på fält genom distribution av mat, vatten och medicin.

Under ett av Islamic Reliefs fältbesök upptäckte man att Fatimas* dotter var undernärd:

”Efter att ha blivit remitterad till en fältklinik och genom observation & uppföljning så gick min dotter Huda* upp i vikt och hennes hälsotillstånd förbättrades. Min dotter är inte längre undernärd och min tacksamhet finner inga gränser”

Med hjälp av finansiering från Sida har Islamic Relief även byggt och rehabiliterat vattensystem för att tillgodose flertalet byar med rent vatten. Tidigare behövde byarnas invånare gå i timmar för att hämta vatten som inte alltid var säkert att dricka. Denna lösning har även inneburit minskade fall av kolera i området.

Även om vi inte kan lösa konflikten så förbättrar och förändrar våra insatser människors vardag. Detta görs möjligt med era gåvor. Tillsammans arbetar vi för en värld som bryr sig.

*personerna heter något annat

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.