Afghanistan

Levnadsstandarden i Afghanistan hör till de lägsta i världen. Konflikt och naturkatastrofer skapar stora utmaningar för befolkningen, som till stor del är beroende av jordbruk. Islamic Relief arbetar för att skapa stabila inkomstkällor för befolkningen.

I fyra decennier har krig och konflikter avlöst varandra i Afghanistan och de senaste två åren har konflikten eskalerat. 39 procent av befolkningen lever i fattigdom och 3,5 miljoner barn beräknas inte gå i skolan. Med konflikt ökar risken för tvångsäktenskap och barnarbete. Under 2018 var över tre miljoner människor i behov av humanitär hjälp.

Här är några siffror om läget i Afghanistan:

  • Tre av fem afghaner är under 25 år (UNFPA, 2017)
  • I Afghanistan finns över två miljoner flyktingar och internflyktingar. (UNHCR, 2016)
  • Mer än 1 av 20 barn dör innan de hinner fylla fem år. (Världsbanken, 2016)

Islamic Relief i Afghanistan

Kvinnor i Afghanistan lär sig sy och vävaIslamic Relief började arbeta i Afghanistan år 1992 och vi inrättade vårt första permanenta kontor år 2001 som svar på kriget. Vi har arbetat med matförsörjning, vatten och sanitet, utbildning och fadderprogram, som du kan läsa mer om här. Vi arbetar också med att säkerställa stabila inkomstkällor, exempelvis har vi stöttat kvinnor att starta egna företag.

I Afghanistan är vintrarna kalla och hårda. Då bistår Islamic Relief människor i flyktingläger med exempelvis mat och hushållsredskap.

Kvinnor i Afghanistan väver som en del av ett projekt för att skapa en egen inkomstkälla.

Islamic Relief Sveriges insatser i Afghanistan

Zahra i Afghanistan får lära sig läsa genom Islamic ReliefZahra, 40 år, bor i Balkh-provinsen i norra Afghanistan och har på grund av fyra decenniers krig, kulturella barriärer och fattigdom inte fått någon utbildning.

“Jag ville gå i skolan men fick inte eftersom jag gifte mig i en ung ålder”, säger Zahra (bilden till vänster).

Men nu är Zahra en av de kvinnor som ingår i en läskunnighetssatsning som Islamic Relief under 2018 och 2019 driver med finansiering från Forum Syd. Satsningen genomförs i provinserna Balkh och Bamyan, där läskunnigheten bland kvinnor på vissa håll är så låg som 33 procent. Men när kvinnor lär sig läsa ökar också deras ekonomiska möjligheter, deras självständighet – och chansen att de skickar sina egna barn till skolan.

För Zahras del har satsningen redan gjort skillnad.

“Efter 40 dagar på kursen gick jag till marknaden och såg en skylt med hygienupplysning. Jag kunde lätt läsa och förstå vad det stod. Det uppmuntrade mig och gjorde mig säker på att jag kan fortsätta min utbildning”.