Niger2017-03-30T16:01:17+00:00

Niger

Niger, ett av Afrikas största länder med en landyta som täcks av 80% öken, är enligt FN:s utvecklingsorgan ett av världens minst utvecklade länder. Fattigdomen är utbredd och Världsbanken uppskattar att tre fjärdedelar av alla nigerier lever på mindre än 2 dollar per dag. Den humanitära krisen i Niger har pågått länge och har multipla orsaker, bland annat brist på rent vatten och mat, migrationsströmmar, klimatförändringar, epidemier och väpnade konflikter i regionen. FN uppskattar att 1.9 miljoner människor i Niger kommer att påverkas av minst en av dess kriser under 2017. Som en konsekvens av detta är 1.5 miljoner människor beräknade att vara i behov av humanitär livsmedelsassistans 2017, varav 247 500 av dessa är akut undernärda barn under fem år.

Islamic Relief i Niger

Islamic Relief har varit verksamma i Niger sedan 2005, och var en av de första organisationerna att svara på den dåvarande humanitära livsmedels- och hälsokrisen i Tillabéri-regionen. Sedan dess har verksamheten både utvecklats och breddats med ett 40-tal etablerade kliniker med inriktning på medicin- och näringsassistans, där över 70 000 undernärda barn har behandlats sedan 2005.

Islamic Relief Sverige i Niger

Sedan 2005 har IR Sverige implementerat ett antal projekt gällande näring och hälsa. Vi har tillhandahållit gratis sjukvård och näringssupplements på våra kliniker för undernärda barn, gravida och ammande kvinnor. Vi har även haft vatten- och sanitära projekt som inkluderar borrning av brunnar, installation av handpumpar, konstruktion av allmänna latriner och påverkansarbete angående sanitet. För att ge några exempel på projekt så implementerade vi ett projekt under 2013 i flyktinglägren i Mangaize, Tillaberi-regionen, med målet att minska barnadödligheten orsakad av undernäring bland barn under fem år samt minska antalet undernärda gravida och ammande kvinnor. Projektet finansierades av Radiohjälpen och UNHCR och tack vare denna insats minskade antalet undernärda i flyktinglägren från 12% till 2%. Året därpå finansierades två liknande projekt fastän i flyktinglägret i Mangaizé samt i Kollo-distriktet.

Projekten har gjort betydande framsteg när det gäller mobilisering, volontärverksamheter, hälsokontroller och remisshantering av undernärda barn och mödrar. I Mangaizé stöddes exempelvis 17 000 barn och 900 kvinnor lyckades via trädgårdsarbete producera 69 ton grönsaker för att förebygga undernäring i samhället. Under följande år har vi implementerat liknande projekt där vi bland annat har förbättrat kapaciteten på 44 vårdcentraler och sjukhus som behandlar akut undernärda barn, infört fler vatten- och sanitetsprojekt, samt även jämställdhetsprojekt med fokus på könsrelaterat våld och stöd till kvinnokooperativ.