Pakistan2017-03-30T16:02:33+00:00

Pakistan

Pakistan är världens sjätte folkrikaste land. Stora delar av landet är kontinuerligt drabbade av torka, översvämningar och jordbävningar. Baluchistan i sydvästra delen är en av Pakistans fyra provinser och gränsar till Afghanistan och Iran. Provinsen är drabbad av torka och översvämningar vilket slår hårt mot befolkningen i form av brist på vatten, undernäring, sjukdomar och höga siffror i mödra- och spädbarnsdöd. Kashmir ligger i bergsområdet på gränsen mellan Pakistan och Indien, båda länderna anser att de har rätt till hela Kashmir och betraktar varandra som ockupationsmakter. I november 2016 trappades gränsvåldet upp och delar av befolkningen har tvingats fly till internflyktingläger för att undkomma våldsamheterna. Naturkatastrofer är vanligt förekommande vilket gör befolkningen extra utsatt, år 2005 omkom 75 000 människor till följd av en jordbävning i området.

Islamic Reliefs arbete i Pakistan

Efter jordbävningen 2005 var Islamic Relief en av de första organisationerna på plats och distribuerade tält, mat, filtar, kökstillbehör och madrasser till 1000 drabbade familjer. Hjälpinsatsen genomfördes med stöd av Sida. Islamic Relief Sverige har genom egen insamling även stött återuppbyggnadsinsatser i Kashmir under 2006.

År 2007 drabbades Baluchistan av cyklonen Yemyin, tungt regnfall, översvämningar och starka vindar bidrog till att hela samhällen blev utan skydd, mat, mediciner och tillgång till rent vatten. Återigen kunde IR med stöd av Sida distribuera skyddspaket, kökspaket, hygienpaket och vattendunkar till 2000 familjer. IR organiserade även en hygienutbildning i hur man undviker spridningen av sjukdomar och epidemier.

I oktober 2008 drabbades Baluchistan av en jordbävning som uppmätte 6.4 på Richterskalan. Rapporter bekräftade 166 döda, 357 skadade och upp till 10 000 människor fick sina hem förstörda. Med stöd av Sida distribuerade IR vintertält och matpaket till 684 utsatta familjer. Under 2009 byggdes även 184 tillfälliga bostäder och 500 vinterbonade tält i distriktet Ziarat, ett av de värst drabbade områdena i Baluchistan. 2008 drabbades också provinsen Khyber Pakhtunkhwa av en översvämning som orsakade stora skador på bebyggelse och skördar. I samarbete med Sida distribuerade IR matpaket, hygienartiklar och köksutrustning till 2090 familjer.

 

I juli 2010 drabbades Pakistan av en av de värsta flodkatastroferna i landets historia. Översvämningarna lamslog större delen av landet och IR försåg 1300 familjer i provinsen Khyber Pakthunkhwa, och Kashmirområdet, med tillfälliga bostäder, mat och hushållsartiklar. Insatsen kunde genomföras med stöd av Sida. IRS egen insamling för flodkatastrofen bidrog till installationen av tio vattentankar, tillfälliga bostäder och distribution av 2000 hygienpaket och 4000 vattenbehållare in Sindhprovinsen.

Under 2012 startades projektet Chagai Vatten och Sanitet med syftet att minska vattenbristen och hälsoriskerna orsakade av svår torka i Chagairegionen i Baluchistan. Innovativ teknik såsom väderkvarnsdrivna och soldrivna pumpar och handpumpar samt olika typer av sanitära tjänster (latriner, utbildning av murare, hygien workshops) installerades i hushåll, skolor och andra offentliga institutioner. Medlemmar från civilsamhället utbildades i hanteringen av vatten- och vindanläggningar. Projektet avsåg främst att underlätta kvinnors och flickors situation eftersom det i Baluchistan är de som bär ansvaret för att hitta och hämta vatten samt efterhålla familjens hygien. Genom att bygga upp kvinnors kunskap och kapacitet runt dessa frågor har projektet också bidragit till att öka kvinnors inflytande. Slutfasen av projektet genomfördes under 2014 och i sin helhet beräknas projektet ha nått närmare 43 000 personer, cirka 22 000 kvinnor och 21 000 män. Projektet genomfördes tack vare stöd från Sida.

Under 2014 drabbades Pakistan återigen av förödande översvämningar som orsakade dödsfall, kroppskador och tvingade människor att lämna sina hem. I samarbete med Sida implementerade IR ett RRM-projekt (Rapid Response Mechanism) genom vilket fem vattenreningsverk installerades och vattentäta regnskydd delades ut.

Insatser under 2016

Under 2016 fram tills maj 2017 implementeras fas tre av det Sida-finansierade projektet Chagai Vatten och Sanitet. Fas tre fokuserar på att installera innovativ teknik för att förbättra tillgången till rent vatten och sanitära tjänster i fler områden i Chagaidistriktet. Kapacitetsuppbyggnad är en del av projektet och syftar till att utbilda representanter från målgruppen i drift och underhållning av installationerna för att skapa hållbara lösningar, förbättrad katastrofberedskap och stärka möjligheterna till självförsörjning.

IR implementerar också ett RRM-projekt i Kashmir till följd av det upptrappade våldet mellan Pakistan och Indien i november 2016. Med stöd av Sida delas matpaket och vinterkits ut till drabbade familjer i internflyktingläger.