Pakistan

Med nästan 200 miljoner människor är Pakistan hem för världens sjätte största befolkning. Men Pakistan är inte bara ett av världens folkrikaste länder, utan även ett av de länder som huserar flest flyktingar i världen. Jordbävningar och torka utsätter befolkningen för prövningar år efter år. Förorenade vattenkällor, brist på sjukvård och sanitet gör att livet blir ännu svårare.

Livet för många är en daglig kamp för överlevnad. Islamic Relief hjälper till med att skapa stabila inkomstkällor och utbildningsinsatser för att människor och samhällen ska kunna lyfta sig ur fattigdom.

Några fakta om Pakistan:

  • Medellivslängden är 66 år (Världsbanken, 2015).
  • Här bor omkring 1,4 miljoner flyktingar (UNHCR, 2017)
  • 44 procent av barnen under fem år har en hämmad tillväxt. (World Food Programme 2017)

Nästan hälften av befolkningen kan inte läsa och skriva. (UNESCO, 2014)

Islamic Relief i Pakistan

Trots motgångar strävar människor och samhällen i Pakistan efter en bättre framtid. Islamic Relief arbetar tillsammans med lokalsamhällen för att skapa hållbara projekt kring inkomstkällor, klimatanpassning och motståndskraft mot katastrofer.

Barn på en skola i Pakistan som finansierats av Islamic Relief

Barn på en skola i Pakistan som restaurerats av Islamic Relief.

Islamic Relief Sveriges insatser i Pakistan

Islamic Relief vill bidra till att rädda liv, men också till att skapa hållbara samhällen och ge människor verktyg att klara sig själva. I två Sida-finansierade satsningar i FATA-området Khyber Agency har vi arbetat för att förbättra återvändande flyktingars försörjningsmöjligheter och förmåga att själva hantera kriser. Små familjeföretag har fått ekonomiskt stöd och människor har fått lön för att restaurera produktionsmedel för odling. Bevattningssystem har installerats på odlingsbar mark och människor har fått kycklingar att föda upp, verktyg och säd, eller utbildning i olika hantverk. För att motverka ojämställdhet mellan könen har kvinnoledda hushåll fått boskap och utbildats i odling för att kunna stärka sina inkomster.

Nästan alla skolbyggnader i Khyber Agency är skadade och dåligt utrustade, och kombinerat med säkerhetsrisker gör detta att många föräldrar tvekar inför att skicka sina barn till skolan – enligt vissa områden går bara var fjärde pojke och var tolfte flicka i skolan. Genom Musikhjälpen har Islamic Relief rustat upp tio skolor som har fått utbildningsmaterial, lekvänliga skolgårdar – och toaletter med rinnande vatten. Det har också etablerats “barnforum” där barnen utbildas om sina rättigheter och uppmuntras att medverka i att utforma projektet. 30 lärare har också fortbildats. Vi ser nu att barnen börjar återvända till skolan.