Afghanistan: Hungerkrisen förvärras för varje dag som går

1 september 2021

Priserna skjuter i höjden och tre miljoner människor är bara ett steg från svält. Vissa tvingas gå utan mat i dagar, vittnar Islamic Reliefs medarbetare på plats om. Islamic Relief är på plats för att leverera hjälp till de mest sårbara. 

Desperationen ökar i Afghanistan. Maten tar slut, priserna stiger kraftigt och arbetslösheten ökar. Minst 12 miljoner människor står inför extrem hunger och mer än tre miljoner står på randen till svält. För att undvika mycket höga dödstal måste mat och övriga grundläggande biståndsinsatser omgående nå sårbara lokalsamhällen.

Från landsbygden kommer nu rapporter om ökande undernäring och dödstal bland de mest utsatta. Familjer tvingas sälja sina tillhörigheter och göra slut på det sista av sina besparingar för att köpa mat, och människor tigger på gatorna. Allt fler familjer tvingas skuldsätta sig för att kunna sätta mat på borden.

Kvinnor drabbas hårt av matbristen

– Matsituationen är förfärlig och det blir värre för varje dag. Butikerna har äntligen öppnat igen men priserna har ökat med 10 till 20 procent på lite mer än en vecka. Människor kunde knappt sätta mat på bordet tidigare, men nu går många familjer ner till en måltid om dagen. Kvinnor äter ofta sist och minst i ekonomiskt sårbara familjer. När det är ont om mat tar kvinnor mindre och mindre mat och i vissa fall äter de inte alls, säger Mohammed Hamid Sattai, humanitär koordinator för Islamic Relief i Afghanistan.

Provisoriska läger är nu hem för många människor som nyligen tagit sin tillflykt till Kabul
Många flyktingar har anlänt till Kabul de senaste veckorna, och lever nu under svåra förhållanden.

Den osäkra situationen i Afghanistan har inneburit att även de mest akuta biståndsinsatserna avstannat trots att behoven växer.

–   Vi ser redan människor be butiker att ge dem blast och grönsaksrester som de normalt inte säljer, och plocka blommor för att göra tunna soppor. Om det inte snarast vidtas åtgärder för att skaffa mat till de mest behövande kommer vi att se en kraftig ökning av mödrar med blodbrist och svårt undernärda barn.

Redan före den pågående krisen led stora delar av Afghanistans civila av svår hunger på grund av torka, politisk instabilitet och covid-19-pandemin. Hälften av alla barn under fem år förväntas drabbas av akut undernäring i år. Samtidigt är FN:s humanitära appell bara till 37 procent finansierad.

Nu blir situationen snabbt värre och matpriserna förväntas stiga ännu mer i takt med att gränser stänger. Det humanitära tillträdet är extremt begränsat och biståndsorganisationer har svårt att nå ut till de mest behövande.

600 000 människor har flytt sina hem – bara i år

Nästan 600 000 människor har flytt från sina hem i år, varav många har anlänt till Kabul under de senaste veckorna. Många av dessa lever under extremt enkla förhållanden, utan tak över huvudet och skydd, med en växande risk för att diarré och andra vattenburna sjukdomar sprids.

– En humanitär katastrof utvecklas nu snabbt i Afghanistan efter år av konflikter och klimatförändringar. Det är absolut nödvändigt att mat och annat livsviktigt stöd når  människor som desperat behöver det. Vi uppmanar alla sidor att se till att alla biståndsarbetare kan arbeta fritt och säkert, och att det humanitära tillträdet inte begränsas. Internationella givare måste snarast bidra med ny finansiering och starkare stöd för biståndsinsatserna. De måste se till att Afghanistans folk inte glöms bort, säger Waseem Ahmad, chef för Islamic Relief Worldwide.

Islamic Relief har arbetat i Afghanistan i mer än 20 år och vi kommer att stanna kvar för att bistå människor med livsviktigt stöd.

Islamic Relief Worldwide med partnerkontor har lanserat en kampanj för att få in 5 miljoner pund för att ge bistånd så snabbt som möjligt till utsatta människor i Kabul, Balkh, Herat och Nangarhar. I ett första skede kommer insatserna att omfatta matpaket, hygienpaket och tak över huvudet till människor på flykt.

Om Islamic Reliefs arbete i Afghanistan

Islamic Relief har arbetat i Afghanistan sedan 1999 och tillhandahållit nödhjälp och långsiktiga utvecklingsprojekt. Vi har genomfört insatser för att möta covid-19-pandemin, tillhandahålla mat, behandla undernärda barn, stötta kvinnors läskunnighet och kvinnors ekonomiska egenmakt, samt bekämpa könsbaserat våld och stötta rehabilitering för drogberoende.

Läs mer om den akuta humanitära krisen i Afghanistan här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.