Islamic Relief deltar på Sthlm +50: högnivåmöte om miljökrisen

“Tros- och ursprungsbefolkningens ledare och aktörer har potential att spela en viktig roll i utformningen av global miljöstyrning och policyskapande. De traditioner som vi representerar har en unik kapacitet att övertyga, sammankalla och bidra med meningsfull, moralisk, ekonomisk, andlig och social substans”. Så lyder en del av det ställningstagande som “UNEP – Faith for Earth initiative” tagit fram inför FNs högnivåmöte Sthlm +50 som inträffar i juni 2022. 

Ställningstagandet, som går att finna här, har skrivits under av Islamic Relief Sverige och över 200 andra organisationer. Tillsammans med flertalet trosbaserade organisationer kommer vi även delta i ett seminarium på Sthlm +50 för att diskutera länken mellan religion och miljö. 

trippel pandemi6 1

Världen står inför en “trippel-pandemi” av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar. De som drabbats hårdast är de som har orsakat bidragit minst till dessa kriser.  Vi har redan överskridit flera trösklar som är avgörande för ett stabilt och fungerande system, och vi är för närvarande på väg att överskrida farliga tippunkter med oåterkalleliga konsekvenser för allt levande liv.   

Det globala miljöhögnivåmötet Sthlm +50 som äger rum i Stockholm den 2a och 3e juni 2022 belyser denna problematik. Sverige tillsammans med Kenya står värd för konferensen och Islamic Relief kommer att vara på plats och delta i ett sidoevent, Faith in Earth – A deep conversation on religious perspectives on the way forward for a healthy planet. Seminariet kommer att illustrera kopplingen mellan religion och miljö och skapa utrymme för djuplyssning där religiösa perspektiv kopplat till Sthlm +50-konferensens teman kommer att diskuteras. Till exempel kommer vikten av andlighet, etos och länken mellan religion och hållbar livsstil lyftas såväl som praktiska exempel om trosaktörers roll och deras tackling av miljö- och klimatförändringar. Eventet organiseras den 2a juni kl. 17.45-19.00 och kommer livestreamas samt finnas tillgängligt att se på youtube i efterhand.

Esther Flores-Sedman från PMU kommer att moderera samtalet tillsammans med följande talare:

  • Petter Jakobsson (SMC-Faith in Development)
  • Iyad Abu-Moghli (UNEP)
  • Mary Kirima (International Aid Services Kenya)
  • Festus Mukoya (PMU/Free Pentecostal Fellowship in Kenya)
  • Karenna Gore (Center for Earth Ethics)
  • Yonatan Neril (Interfaith Centre for Sustainable Development)
  • Shahin Ashraf (Islamic Relief Worldwide)
  • Andreas Holmberg (Church of Sweden)
  • Jenny Ohlsson (MFA Sweden)
  • Charlotta Norrby (SMC-Faith in Development)

Vad gör Islamic Relief Sverige? 

Islamic Relief Sverige arbetar aktivt med att minska, och motverka, den globala miljö- och klimatkrisen. I Mali har vi exempelvis format lokala miljökommittéer som i sin tur för dialog och kapacitetsutvecklar inflytelserika intressenter i miljöskydd och förvaltning av naturresurser. I Palestina ämnar Islamic Relief öka tillgång till mänskliga rättigheter såsom tillgång till rent vatten, miljövänlig sop- och avloppshantering samt via utbildning i påverkansmetoder relaterade till miljö- och klimat. 

Vi medverkade även i FNs klimattoppmöte COP26 under hösten 2021 och organiserade ett seminarium som belyste tron som positiv kraft för lokalt ledd och jämställd klimatanpassning tillsammans med Act Svenska Kyrkan. Mer information går att finna här: 

https://islamic-relief.se/islamic-relief-och-act-svenska-kyrkan-lyfter-klimatrattvisa-och-jamstalldhet-pa-fns-klimattoppmote/

https://islamic-relief.se/islamic-relief-sverige-och-act-svenska-kyrkan-religiosa-ledare-har-en-nyckelroll-i-klimatomstallningen/

https://islamic-relief.se/islamic-relief-sverige-fifs-och-sveriges-imamrad-tar-gemensamt-stallning-for-klimatrattvisa/

 

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.