ISLAMIC RELIEF TILLHANDAHÅLLER NÖDHJÄLP TILL FÖLJD AV DE ALLVARLIGA ÖVERSVÄMNINGARNA I BANGLADESH 

Bangladesh Floods 1 870x490 1

Islamic Relief svarar med livräddande insatser när svåra översvämningar ödelägger samhällen i nordöstra Bangladesh. 

Kraftiga monsunregn under de senaste dagarna i juni, har lett till att floder svämmat över, vilket drabbat cirka 2 miljoner människor enligt lokala myndigheter. Fler översvämningar väntas komma i närtid och många familjer är strandsatta och väntas få slut på mat inom några dagar.  

Detta är andra gången på en månad som människor i Bangladesh drabbats av kraftiga översvämningar. Samhällen i låglänta områden i Sylhet och Sunamganj är hårt drabbade. Hem och skolor samt livsviktig infrastruktur som kraftledningar, vattenkällor och vägar är antingen förstörda eller befinner sig under vattenytan. Vissa skolor används i dagsläget som tillfälliga skyddsrum. Regeringen i Bangladesh har tagit hjälp av armén för att evakuera människor från drabbade områden.   

Islamic Relief, som har arbetat i det översvämningsutsatta landet i över 30 år, svarar upp mot krisen genom att distribuera livräddande hjälp under de kommande dagarna. Förutom att hyra båtar för att nå strandsatta människor kommer Islamic Relief att tillhandahålla mat, vattenreningstabletter och hygienartiklar. 

– Många människor har redan slut på mat och andra kommer inom några få dagar att lida av matbrist. Eftersom marknaderna är översvämmade och inte fungerar har människor ingenstans att köpa förnödenheter, så det är angeläget att hjälpen når fram till dem, säger Shabel Firuz, Islamic Relief Worldwides chef för regionen Asien. 

– Människors hus har blivit förstörda, spolats bort eller befinner sig under vattenytan. Tusentals människor försöker att ta sig till nödboenden där de kommer att behöva mycket stöd. Islamic Reliefs kontor i Sylhet och hemmen till en del av vår personal har också översvämmats, säger Shabel Firuz, Islamic Relief Worldwides chef för regionen Asien. 

Bangladesh Floods 2
Översvämningar i Sylhet, Bangladesh.

Islamic Relief kommer också att ha ett nära samarbete med områdets katastrofkommittéer som inrättats genom vårt omfattande katastrofberedskapsprogram i Bangladesh. Dessa lokala kommittéer, som består av frivilliga i samhället, är bland de första som reagerar på kriser som dessa. 

Islamic Relief gör allt vi kan för att säkerställa att akut humanitärt stöd når översvämningsdrabbade familjer.  

Vänligen donera nu för att stödja vårt livräddande arbete i Bangladesh och runt om i världen.   

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.