Kategori: Klimaträttvisa

KLIMATBISTÅNDET I REFORMAGENDAN: CONCORD SVERIGES INSPEL

Klimatbiståndet måste bidra till att stödja människor som kämpar mot fattigdom och förtryck och fokusera på drabbade grupper. Här är 24 CONCORD Sverige-medlemmars budskap…

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.