Klimatkrisen i fokus på World Humanitarian Day

Klimatkrisen och den globala upphettningen driver på förekomsten av humanitära katastrofer – och dess humanitära konsekvenser kommer att öka. Därför är klimatkatastrofen temat för årets World Humanitarian Day den 19 augusti.

 

Under parollen The Human Race förenas humanitära organisationer världen över för att visa klimatkrisens humanitära konsekvenser och sätta press på världens politiker inför FN:s klimattoppmöte COP 26 i november.

Förra veckan släppte FN:s klimatpanel IPCC en rapport som bland annat slog fast vetenskaplig konsensus kring det som många studier sedan länge har pekat på: Människans utsläpp orsakar den globala upphettningen, och den globala upphettningen orsakar allt värre extremväder. Och extremväder såsom torka, bränder och översvämningar orsakar i sin tur humanitära katastrofer där människor tvingas fly sina hem och se sina tillgångar och inkomstkällor gå om intet. De mänskliga och ekonomiska konsekvenserna kommer att skjuta i höjden.

Europa och Nordamerika har under sommaren 2021 bevittnat flera exempel på extremväder med svåra konsekvenser, men i fattigare länder lever människor sedan lång tid tillbaka med konsekvenserna av den globala upphettningen. En av många biståndsarbetare som kan vittna om detta är Gloria Nthenya Kivuva, som arbetar för Islamic Relief i Kenya. Läs mer om vårt arbete i Kenya här. 

– Kenya var en gång ett land med ett överflöd av savanner, högländer, sjöar och floder, men nu håller dess naturresurser på att utarmas i takt med att vädermönster förändras. Vi upplever nu längre kalla perioder, opålitligt regn och högre temperaturer, säger Gloria.

Gloria Nthenya Kivuva, medarbetare på Islamic Relief i Kenya
Gloria Nthenya Kivuva har sett hur klimatförändringarna påverkar Kenya hårt.

Gloria berättar att det nu råder i praktiken konstant kris i Kenya i takt med att olika nödsituationer avlöser varandra. Lokalsamhällen i norr och vid kusten plågas av temperaturer på upp till 40 grader. Torka avlöses av översvämningar och regn som slår fel. Konkurrensen om begränsade naturresurser skapar återkommande konflikter.

Islamic Relief arbetar tillsammans med lokalsamhällen för att minska deras sårbarhet i samband med klimatförändringarna.

– Sedan 2018 arbetar Islamic Relief tillsammans med lokala myndigheter för att främja livsmedelsproduktion i Dabel. Soldrivna bevattningsanläggningar har installerats och vi har utbildat grupper av lantbrukare för att de ska kunna anpassa sina jordbruksmetoder till klimatförändringar. De har också utrustats med frön till grödor som tål torka väl, samt med jordbruksredskap, berättar Gloria.

Madina medverkar i ett Islamic Relief-program i Kenya
Madina har genom Islamic Relief Kenya fått flera getter som är motståndskraftiga mot torka, för att bättre kunna möta ett förändrat klimat.

Samtidigt har Islamic Relief stärkt lokalsamhället att använda sig av flera olika inkomstkällor. De odlar nu flera olika typer av grödor för att både äta och sälja, samt producerar högkvalitativ honung. Tillsammans med lokalsamhället har Islamic Relief även introducerat getter av en ras som är tålig gentemot torka. Detta har resulterat i större gethjordar som kan förse familjer med näringsrik mjölk att både konsumera själva och att sälja, för att på så vis få en egen inkomst och stärka sitt oberoende.

– Lokalsamhällen i Kenya fortsätter att visa motståndskraft när de får resurser och kunskap. De har ett starkt engagemang för att förbättra sina levnadsvillkor trots konkurrensen om minskande naturresurser, säger Gloria Nthenya Kivuva.

Nu när klimatkrisen blir allt allvarligare krävs att engagemanget hos de hårdast drabbade möts av ett lika starkt engagemang från världens ledare.

Vid sidan av att kraftigt minska sina egna utsläpp måste EU och Sverige leverera på sina löften om finansiering till klimatanpassning. Denna klimatanpassning måste ledas av lokala aktörer och finansieringen måste nå dessa.

Du kan också göra skillnad för de hårdast drabbade, exempelvis genom att sprida kunskap, eller donera och stötta Islamic Reliefs arbete.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.