Krisen i Syrien går in på sitt tolfte år

Det syriska folket har fått utstå 11 förödande, desperata år och har burit en omänskligt stor börda. Krisen, som fortfarande pågår, har fråntagit syrier familjemedlemmar, hem, försörjning, utbildning och hälsa.

90 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, 12,6 miljoner syrier är på flykt och minst 2,4 miljoner barn går miste om skolgång.

Den 15 mars är det elva år sedan kriget i Syrien bröt ut. I detta inlägg vill vi uppmärksamma människorna som vägrar att ge upp trots de svåra förhållandena.  

Hana lyckas försörja sig och sin familj trots utmaningar 

Hana forsorjer sig och sina barn Syrien
Hana odlar jordgubbar regelbundet nu, efter ha fått ha utbildningen och verktyg som behövdes

Totalt har 5,7 miljoner syrier tvingats på flykt till närliggande länder. Människor som befinner sig i flyktingläger lever under mycket svåra villkor. Matkostnaderna fortsätter öka och över 12 miljoner människor vet inte varifrån deras nästa mål ska komma.   

 Hana är en ensamstående mamma som flydde med sina två döttrar. Väl framme i Turkiet hade hon mycket svårt att få resurserna att räcka. Hana hade inte råd att köpa kläder till sina barn. Det var omöjligt att betala hyran eller vattenräkningarna. 

Hanas liv hängde på matbidraget som hon fick av närstående och humanitära organisationer. Det var osäkert om det skulle finnas tillräckligt med mat på bordet för nästkommande dag. 

Med hjälp av ett Islamic Relief projekt för att öka syriska flyktingars möjligheter till självförsörjning, har Hana lyckats bana vägen för en ljusare framtid för sig själv och för sina två döttrar. Hana fick tillsammans med drygt 2 000 ensamstående mammor utbildning och utrustning för att odla och ta hand om jordbruket. 

Islamic Relief ordnade allt som behövdes för att göra detta projekt till en framgång. Vi tjänar tillräckligt med pengar. Nu tittar mina döttrar på mig med stolthet, säger Hana.

Sali tvingades på flykt – nu drömmer hon om att bli lärare

Sali. 10 ar. Elev Syrien
”Jag går nu årskurs 6 i grundskolan och drömmer om att bli lärare för att kunna bidra till att utbilda generationer som inte har tillgång till skolan.”

-Min dröm är att bli lärare, för att lära elever, ta hand om dem och kompensera för vad de har förlorat i kunskap under krisen.

Det säger 10-åriga Sali. Sali föddes precis efter att våldet eskalerades i byn Neirab i Idlib. Hela Salis by förstördes, skolan revs och samhället splittrades. Sali tvingades lämna Neriab tillsammans med sin familj. Trots det är hon fast besluten att gå i skolan och ser utbildning som nyckeln till framtiden.  

Elever har varit tvungna att flytta upprepade gånger, lärare jobbar under svåra förhållanden och många föräldrar är rädda för att skicka sina barn till skolan. Det är ungefär 6,6 miljoner människor som behöver utbildningsstöd, varav 97 procent är barn. 

Hassan. Larare i Idlib Syrien
Hassan brottas med nästan omöjliga undervisningsförhållanden för att ge barn möjlighet till en ljusare framtid.

Läraren Hassan stannar i Syrien trots riskerna

Hassan undervisar i arabiska i Al-Nairab-skolan i Idlib i nordvästra Syrien. Trots den pågående krisen, bristen på resurser och det faktum att många lärare arbetar utan lön har Hassan fortsatt att hitta sätt att undervisa barn som aldrig känt till fred, trygghet eller

 stabilitet. 

Efter att hans skola och hem förstörts och invånarna tvingats fly, återvände Hassan för att bevittna förstörelsen.

– Det var en enorm chock. Dessa upprepade chocker motiverar mig att stanna i landet med människor på flykt. Utbildning är ett hopp för den nya generationen.

 

Islamic Reliefs insatser i Syrien

Islamic Relief är en av de största humanitära organisationerna i norra Syrien. Detta göra Islamic Relief på plats och i närliggande länder:  

  • Delar ut matbistånd till 1,5 miljoner människor 
  • Delar ut förnödenheter såsom filtar, kaminer och annat som behövs för att klara vintern, till 1 miljon människor.  
  • Stöttar hållbara inkomstkällor så att människor får möjlighet att försörja sig själva och sina familjer. 
  • Stöttar hälsovården så att 1,3 miljoner människor får tillgång till livräddande sjukvård. Svenska Sida har stöttat en sjukvårdsinsats i nordvästra Syrien där vi bland annat levererar sjukvårdsmaterial och bistår personalen med utbildning och ekonomiskt stöd.  
  • Under 2021 bistod vi med stipendier till lärare, utbildningsmaterial till skolor, och psykosocialt stöd. På så vis kunde 28 000 barn få sin rätt till skolgång uppfylld.  

Läs mer om Islamic Reliefs arbete i Syrien här. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.