Sidas utredning av Islamic Relief klar 

Islamic Relief följer etiska riktlinjer och principer för humanitärt bistånd. Det är slutsatsen i Sveriges biståndsmyndighet Sidas granskning av Islamic Reliefs hantering i samband med avslöjandena om högt uppsatta företrädares oacceptabla uttalanden i sociala medier.  

I sin granskning har Sida vägt in både Charity Commissions  och den oberoende kommitténs slutsatser. Utöver detta lät Sida konsultbolaget FCG göra en egen granskning av Islamic Relief Sveriges respons i samband med händelserna under sommaren och hösten 2020. Sammantaget visar utredningarna att Islamic Relief har tagit problemen på stort allvar och hanterat dem ansvarsfullt.  

– Vi välkomnar de rekommendationer som de olika granskningarna har lämnat och arbetar nu vidare med interna åtgärder för att stärka Islamic Relief-familjens styrning och värdegrundsarbete, säger Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef på Islamic Relief Sverige. 

Sida konstaterar också att separata granskningar och utvärderingar visar att Islamic Relief är en mycket effektiv humanitär aktör som når ut i kontexter där andra aktörer har svårt att nå ut.  

– Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Sida för att nå de hårdast drabbade av de svåra pågående humanitära kriserna i bland annat Syrien, Jemen och Sydsudan, säger Amira Malik Miller.  

Islamic Reliefs arbete i Syrien
Islamic Relief-medarbetare i en Sida-finansierad insats till stöd för hälsoinrättningar i nordvästra Syrien.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.