Sidas utredning av Islamic Relief klar 

Islamic Relief följer etiska riktlinjer och principer för humanitärt bistånd. Det är slutsatsen i Sveriges biståndsmyndighet Sidas granskning av Islamic Reliefs hantering i samband med avslöjandena om högt uppsatta företrädares oacceptabla uttalanden i sociala medier.  

I sin granskning har Sida vägt in både Charity Commissions  och den oberoende kommitténs slutsatser. Utöver detta lät Sida konsultbolaget FCG göra en egen granskning av Islamic Relief Sveriges respons i samband med händelserna under sommaren och hösten 2020. Sammantaget visar utredningarna att Islamic Relief har tagit problemen på stort allvar och hanterat dem ansvarsfullt.  

– Vi välkomnar de rekommendationer som de olika granskningarna har lämnat och arbetar nu vidare med interna åtgärder för att stärka Islamic Relief-familjens styrning och värdegrundsarbete, säger Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef på Islamic Relief Sverige. 

Sida konstaterar också att separata granskningar och utvärderingar visar att Islamic Relief är en mycket effektiv humanitär aktör som når ut i kontexter där andra aktörer har svårt att nå ut.  

– Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Sida för att nå de hårdast drabbade av de svåra pågående humanitära kriserna i bland annat Syrien, Jemen och Sydsudan, säger Amira Malik Miller.  

Islamic Reliefs arbete i Syrien
Islamic Relief-medarbetare i en Sida-finansierad insats till stöd för hälsoinrättningar i nordvästra Syrien.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.