”Utan vatten, inget liv” – Islamic Relief stöttar lokalsamhällen som drabbats av torka i Moyale

Moyale är ett glest befolkat område i Etiopien, som liksom många andra regioner i landet har stor brist på vatten. Orsaken är den globala klimatkrisen, vilket lett till långa säsonger av torka och brist på nederbörd. Detta medför i sin tur stor påverkan på jordbruket och drabbar många invånare hårt.

De flesta invånare i Moyale är jordbrukare och förlitar sig på kontinuerlig vattenförsörjning för att kunna försörja sig. Men nu är brunnarna torra under större delen av året, och resan till och från vattenkällor är svåra. Detta gör att bönderna kämpar för att kunna sätta mat på bordet till sina familjer.

Den pågående klimatkrisen kombinerat med skadliga jordbruksmetoder orsakar förluster av bördig jord och ökenspridning. Förlusten av bördig jord leder i sin tur till att marken släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären, vilket förvärrar problemet ytterligare. Forskare har varnat för att om detta fortsätter kan 95% av planetens jordbruksmark bli obrukbar år 2050. 

Solenergi spelar en nyckelroll

Soldriven bevattning används i många regioner världen över och är ett enkelt sätt för jordbrukare att få tillgång till rent vatten. Islamic Relief har startat ett solenergiprojekt i Moyale som hjälper till att förse nästan 33 000 invånare med vatten.

Vi utbildar också människor i lokalsamhället och inrättar vattenkommittéer för att övervaka underhållet av vattenbrunnarna. Kvinnor spelar en nyckelroll i detta, eftersom de tar ansvar för att hämta vatten och sköta om djuren.

Islamic Reliefs insats ger också kvinnor och flickor i lokalsamhället enklare tillgång till grundläggande samhällstjänster såsom utbildning och hälso- och sjukvård, och skapar på sikt nya möjligheter för jordbruksförsörjning.

Nuriya slipper gå långt för att hämta vatten

En av de kvinnor som sitter i den lokala vattenkommittén heter Nuriya och berättar att hon varit den som tagit hand om djuren och har därmed lagt mycket tid på att hämta vatten.

Nuriya i Moyale, Etiopien, slipper gå långa sträckor för att hämta vatten efter att Islamic Relief hjälpt till att bygga soldrivna brunnar
Nuriya i Moyale, Etiopien, slipper gå långa sträckor för att hämta vatten efter att Islamic Relief hjälpt till att bygga soldrivna brunnar

– Vi var tvungna att vandra i timmar för att hämta vatten, vilket är en nödvändighet för våra familjer och djur. Resan till vattenkällan började tidigt på morgonen, och vi återvände först vid 10 på kvällen. Vi genomlevde svåra tider, särskilt under torrperioder. Men nu har vi rent vatten för våra djur och för oss själva. Vattenbrunnen ligger nära våra hem och gårdar. Vi behöver inte längre gå i timmar för att komma åt vatten, berättar Nuriya.

Nuriya berättar hur hennes by växer. Hon tror att den kommer att bli en storstad inom en snar framtid.

– Jag hoppas att vi alla ska ha kranvatten framdraget till husen då. Tack vare Islamic Reliefs stöd har tusentals människors liv påverkats positivt. Jag ber för att detta ska fortsätta, för utan vatten finns det helt enkelt inget liv , säger Nuriya.

Global expertis med lokal förankring

Islamic Relief har gett samhället i Moyale ansvar och ägarskap över de soldrivna vattensystemen.

Projektet hjälper till att stärka flickornas ställning i samhället, eftersom de inte längre behöver gå långt för att hämta vatten. Istället kan de gå i skolan och få utbildning, vilket är en mänsklig rättighet.

Dessa lösningar ger rent vatten, förbättrar människors hälsa och skapar försörjning, och hjälper därmed lokalsamhällen att bli självförsörjande.

Läs mer om Islamic Reliefs arbete i Etiopien här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.