Kategori: Östafrika

Den bortglömda krisen: Afrikas horn lider av extrem hunger och torka

Just nu pågår en hungerkris på Afrikas horn – 18,4 miljoner människor är drabbade av hunger som är en direkt konsekvens av extremtorkan. I…

”Utan vatten, inget liv” – Islamic Relief stöttar lokalsamhällen som drabbats av torka i Moyale

Moyale är ett glest befolkat område i Etiopien, som liksom många andra regioner i landet har stor brist på vatten. Orsaken är den globala…

Tigray och Sydsudan hotas av svält – Islamic Relief på plats med akutinsatser

Pressmeddelande 30 juni 2021 Världen står inför en akut hungerkris där 41 miljoner människor hotas av svält om inte akuta åtgärder vidtas. Just nu…

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.