Var 48:e sekund dör en människa av hunger i östra Afrika. Världssamfundet måste agera snabbt för att motverka hungerkrisen.

Afrikas horn är på gränsen till ännu en katastrofal svält och miljontals liv står på spel. En människa dör var 48:e sekund av hunger i Kenya, Somalia, Etiopien. Människor som lever i extrem hunger har fördubblats sedan förra året, från 10 miljoner till 23 miljoner, enligt en rapport från Oxfam och Rädda Barnen. Islamic Relief-kollegor på Afrikas horn vittnar om miljontals döda boskapshjordar, utbredd akut undernäring och tvångsförflyttning av människor till följd av uteblivna regnperioder, extrem torka och ökade livsmedelspriser som en direkt konsekvens av kriget i Ukraina. Om inte världssamfundet ökar sina bidrag till den humanitära finansieringen hotas ännu en akut hungersnöd i Afrikas horn.

RS74456 IMG 7486

 

Oxfam och Rädda Barnen uppskattar att var 48e sekund så dör en person i genomsnitt av akut hunger kopplad till konflikt, Covid-19, klimatkrisen och inflations- och marknadstrycket accelererade av den nuvarande kriget i Ukraina. Som humanitär organisation är Islamic Relief mycket oroade över den enorma effekten som den senaste tidens händelseutveckling har på människor i Afrikas horn.   

Krisen i Afrikas horn har pågått i mer än två år, och är ingen överraskning. Om inte regeringar och givare omedelbart tar itu med osäkerheten i livsmedelsförsörjningen och dess grundorsaker, varnar FN att 350 000 barn riskerar att dö till sommaren i Somalia . Miljontals barns liv är nu i fara om brådskande åtgärder inte vidtas för att förhindra svält.

Islamic Relief vill inte att historien från 2011 ska upprepas. Då drabbades Somalia av en förödande svält där över en kvarts miljon människor miste livet – hälften av dem barn under 5 år. Det internationella samfundet misslyckades med att agera i tid, trots upprepade varningar om en kommande humanitär kris. I efterhand lovade omvärlden säkerställa att det inte skulle bli några upprepningar av de misslyckanden som ledde till svältkatastrofen. Över ett decennium senare, trots olika varningar under de senaste två åren, har engagemanget visat sig vara halvhjärtat. Vi svarar återigen för sent och med för lite för att förhindra humanitär katastrof

Som ett resultat av omfattande torka och klimatförändringar upplever Somalia just nu en extrem humanitär situation. Under flera år har det livsviktiga regnet till stor del uteblivit och årets regnsäsong beräknas vara den torraste någonsin uppmätt. Den senaste prognosen, enligt meteorologiska experter, indikerar att det nu finns en stor risk för att regnperioden oktober-december också kan utebli. Skulle dessa prognoser realiseras skulle den redan allvarliga humanitära nödsituationen i regionen fördjupas ytterligare där mer än en miljon människor redan tvingats på flykt och vars extrema situation riskerar att resultera i den värsta humanitära krisen på över fyra decennier. Islamic Relief har undertecknat ett uttalande om torkan tillsammans med stora meteorologiska organisationer och FN-organ, läs mer om uttalandet här.

– En snabb respons behövs nu för att rädda liv och avvärja svält och död. Den humanitära responsplanen för att svara upp mot torkan är fortfarande underfinansierad. Insatser måste ökas omedelbart för att förhindra den redan allvarliga livsmedelskrisen, inklusive en risk för svält i Somalia, säger Mohamed Amin Sheik, regionansvaring för Afrika på Islamic Relief Sverige.

dromedar 1

Mitt under en brinnande hungerkris så väljer Sverige att dra ned på utvecklingsbiståndet, såsom hållbar utveckling och klimatfinansiering, vilket Östafrika är i stort behov av. Det är en osolidarisk handling som i sin tur kommer spä på och förvärra den pågående hungerkrisen på Afrikas horn. Den humanitära katastrofen är ett politiskt misslyckande och Sverige måste agera nu. Om inte så förväntas krisen att eskalera ytterligare och det internationella samfundet kommer att vara direkt ansvariga. Internationella samfundet måste hålla löftena som gavs 2011.

Vad gör Islamic Relief?  

Islamic Relief arbetar med att stötta flera akutinsatser i landet. Islamic Relief är bland annat på plats i regionen Toghdeer i Somaliland för att hjälpa 20 000 krisdrabbade människor genom kontantstöd och rehabilitering av brunnar. Stödet säkerställer grundläggande behov för familjer i nöd och tillgång till en säker vattenförsörjning. Islamic Relief har även precis avslutat en insats i Puntland som stöttat över 24 000 människor genom att reparera brunnar, erbjuda utbildning i vattenhantering och dela ut vattenreningstabletter till de som drabbats av vattenbrist. Läs mer om vårt arbete i Somalia här.

Vi arbetar även med att öka medvetenheten kring den humanitära krisen, där kampanjen Var 48:e sekund är den tredje kampanjen som lyfter hungerkrisen de senaste sex månaderna. Vi arbetar dessutom med att engagera det svenska muslimska civilsamhället, där vi skapar en större medvetenhet om vad som sker på Afrikas horn men även uppmuntrar människor i Sverige att vara med och sprida kunskap om den humanitära krisen. Via våra sociala medier genomför vi även insamlingar digitalt. 

Donera till vår katastroffond här för att hjälpa oss motverka torkan på Afrikas horn. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.