Syrien

En flicka tar emot bröd vid en matutdelning i Syrien.

Åtta år av krig i Syrien

Kriget i Syrien har pågått i över åtta år. Över 6 miljoner människor beräknas befinna sig på flykt i sitt eget land. Många av dessa har tagit sig till den nordliga provinsen Idlib där varannan person nu beräknas vara internflykting. Detta skapar mycket stor press på infrastrukturen och den humanitära situationen för civila är kritisk.

För människor över hela Syrien är livet ofta mycket svårt:

  • 11,7 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd (IRW, 2019)
  • Över hälften av Syriens offentliga hälsovårdsanläggningar har förstörts eller tvingats stänga (WHO, 2018)
  • Över sex miljoner syrier är på flykt inom sitt eget land (UNHCR, 2018)
  • Sju miljoner syrier är registrerade som flyktingar i grannländerna (UNHCR, 2019)

Ett barn får vård i Syrien.

Islamic Relief i Syrien

Islamic Relief har verkat i Syrien sedan 2012, och levererat hälsovård, mat, utbildning, hushållsredskap samt vatten- och hygieninsatser. Förutom att stötta familjer inom landet har vi också hjälpt miljontals syrier på flykt till grannländer såsom Irak, Jordanien, Libanon och Turkiet.

Läs mer om vår pågående insamling för Syrien här.

Islamic Relief Sveriges insatser i Syrien

Vid två tillfällen under 2018 genomförde Islamic Relief Sverige akuta insatser för att bistå internflyktingar i Idlib med det allra nödvändigaste: under våren försågs 11 100 personer med tält och filtar och under hösten försågs 16 000 personer med mat och husgeråd.

Under 2017-18 stöttade Islamic Relief 123 vårdcentraler, 13 dialyscenter och nio blodbanker. Dessutom försågs fyra rullande kliniker med avancerad medicinsk utrustning för att göra högkvalitativ vård tillgänglig för fler. 163 personer ur sjukvårdspersonalen fick fortbildning. Över en halv miljon människor beräknades dra nytta av den Sida-finansierade insatsen, och under 2018 fortsatte vi att förse 70 hälsoenheter med utrustning och medicin. På tio enheter stod vi för löpande personalkostnader och fortbildning av 150 läkare, sjuksköterskor tekniker med flera. Tillsammans är detta viktiga steg på vägen mot en återuppbyggnad av det syriska sjukvårdssystemet.

Islamic Relief driver mobila kliniker i norra Syrien

Islamic Relief har med finansiering från svenska Sida byggt mobila kliniker för att människor i norra Syrien ska få nödvändig vård. Kolla på filmen!