Syrien2017-01-10T12:32:42+00:00

Syrien

Fem år av krig i Syrien

Konflikten i Syrien började i mars 2011 och blev början på ett krig som nu är inne på sitt sjätte år. Kriget har skapat en av de största humanitära katastroferna sedan andra världskriget. Många städer har näst intill jämnats med marken och över hälften av krigets offer är barn. Det råder brist på mat och vatten, mediciner och tak över huvudet. Situationen är akut.

Totalt beräknas minst 250000 människor ha dött och mer än elva miljoner människor har tvingats lämna sina hem och är på flykt, både inom och utanför landet.

Behoven inne i Syrien är stora och Islamic Relief arbetar på flera sätt. Vårt arbete består av att hjälpa befolkningen med mat, vi tillhandahåller grundläggande hälsovård, vi levererar tält och filtar. Vi ordnar så att barnen får tillgång till undervisning och vi ser till att det finns rent vatten, latriner och hygienartiklar.