Islamic Relief har delat ut matpaket till en miljon människor under ramadan

Inför eid al-fitr kräver Islamic Relief fler åtgärder för att få slut på hungern i världen

Mer än en miljon människor runtom i världen har nåtts av de matpaket som delats ut av Islamic Relief under ramadan 2021. Därmed är ramadanutdelningen en av de största i organisationens 37-åriga historia, trots de stora utmaningarna som coronapandemin har medfört. Matpaket med bland annat socker, bönor, mjöl, dadlar och olja har delats ut i mer än 30 länder, inklusive Jemen, Sudan, Mali, Afghanistan, Etiopien, Bosnien och Myanmar.

Stor givarvilja bland muslimer i världen och i Sverige

Tufail Hussain, tillförordnad chef för Islamic Relief Worldwide, säger:

– Den globala hungern är på extrema nivåer. Mer än 270 miljoner människor går hungriga varje natt. Coronapandemin låser fast människor i fattigdom och förvärrar ojämlikheten, och utsatta människor runt om i världen behöver vårt stöd nu mer än någonsin. Medan internationella regeringar misslyckas med att ta itu med denna kris, fortsätter muslimska lokalsamhällen över hela världen att visa otrolig generositet. Mer än en miljon människor har fått mat för en hel månad.

Även på Islamic Relief Sverige märks den stora givarviljan:

– Även om många i Sverige själva har drabbats av coronapandemins ekonomiska konsekvenser så ser vi att de privata donationerna till Islamic Relief Sverige stadigt ökar. Vi har också stort engagemang i sociala medier, särskilt nu under ramadan, där många drar igång egna insamlingar i sina nätverk, säger Mohamed Sadak, insamlingschef på Islamic Relief Sverige.

Det internationella samfundet måste vidta åtgärder för att motverka hungern

– Nu efterlyser vi större enade åtgärder för att stoppa hungern i världen – inte bara genom kortsiktiga matpaket utan genom större investeringar i långsiktiga försörjningar och hantering av de ojämlika strukturer som driver människor ut i svält, säger Tufail Hussain på Islamic Relief Worldwide. 

Konflikt är en av de främsta orsakerna till hunger och svält. Islamic Relief har under ramadan delat ut matpaket till mer än 100 000 människor i Jemen, där nästan hälften av barnen lider kronisk undernäring vilket bland annat orsakar tillväxthämning . Trots denna pågående svåra kris har det internationella samfundet nyligen minskat den humanitära finansieringen till Jemen.

Två personer med en säck med mat i Jemen
Matutdelning i Jemen

– Undernäring är vårt största problem och antalet dödsfall bland barn ökar varje dag. Många dödsfall registreras inte ens eftersom de inträffar avlägsna byar. Livsmedelspriserna har ökat drastiskt och en påse bröd som tidigare kostade 2 rial kostar nu 20. Bara rika människor har råd att köpa mat och några av de fattigaste familjerna äter inte på flera dagar. Bara den här veckan har jag sett fem barn som var så tunna att de bara var skinn och ben, säger Dr Asmahan Albadaani, som samordnar Islamic Reliefs näringsprogram i Jemens Hodeida-distrikt.

En kvinna bär på en kartong med mat i Libanon
En kvinna med en matlåda från Islamic Relief i Libanon.

I Libanon har mer än 70 000 människor fått Ramadan-matpaket, både syriska flyktingar och libanesiska familjer. Islamic Reliefs team har bevittnat en massiv ökning av människor som behöver matbistånd sedan början av coronapandemin, som har drivit många människor djupare in i fattigdom. En av fem syriska flyktingfamiljer i Libanon har förlorat sina inkomster under pandemin och 49 procent befinner sig nu i en akut livsmedelskris. Den enorma inflationen och stigande livsmedelspriser gör att de flesta inte har råd med basvaror.

Förutom mat har Islamic Relief i år försett fattiga familjer med kontanter så att de kan köpa det de behöver mest.

Två personer i Cox Bazar bär på mat från Islamic Relief
Två personer i Cox Bazar bär på mat från Islamic Relief.

Kontantstöd stärker människors självbestämmande

I Bangladesh har Islamic Relief delat ut matpaket till nästan 90 000 människor – inklusive marginaliserade samhällen på landsbygden och rohingyer på flykt. Även här har man även delat ut kontanter för att stärka människors möjligheter att fatta egna beslut om sin konsumtion.

– Kontantstödet har varit en stor framgång och är mycket populär bland lokalsamhällen. Att ge människor kontanter innebär att ge dem ett val och bidrar till bibehållen värdighet. De kan välja vad de ska köpa, vilken typ av mat de tycker om eller vilka kläder deras barn ska få. De vet själva bäst vad de och deras familjer behöver. Vi ger dem resurser att ha råd med det, säger Akmal Shareef, landchef för Islamic Relief Bangladesh.

Islamic Relief uppmanar rika länder att öka finansieringen för projekt som tar itu med den globala hungerkrisen och att tillhandahålla långsiktiga investeringar för att lindra fattigdom. Vi uppmanar regeringar att öka ansträngningarna för att få slut på konflikter, inklusive att sätta press på alla parter att följa FN:s generalsekreterares uppmaning till ett globalt eldupphör och se till att humanitärt bistånd når människor i nöd.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.