Angående medieuppgifter om Islamic Relief

2019/04/19

Islamic Relief är en biståndsorganisation som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi är snabbt på plats i katastrofer för att bidra med hjälp till dem som behöver det mest, för att upprätthålla mänsklig värdighet även i svåra situationer.

Medieuppgifter har på senaste tiden gjort gällande att tyska myndigheter påstått att det finns kopplingar mellan biståndsorganisationen Islamic Relief och Muslimska Brödraskapet. Dessa anklagelser väcker givetvis frågor, men de stämmer inte. Därför vill vi passa på att förtydliga en del kring vår verksamhet.

Islamic Relief är en politiskt obunden humanitär organisation som bistår civila i krig och konflikter. Vi verkar för att lindra nöd där behoven är som störst samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället.  Vi vill ge marginaliserade människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv.

Vårt arbete bedrivs för människor oavsett bakgrund, religion, kön eller etnicitet – den vars behov är störst ska få vår hjälp.

Islamic Relief har inga kopplingar till några politiska organisationer såsom Muslimska Brödraskapet. Vi samverkar med såväl flera västerländska regeringar som med FN-organ.  Det är oerhört viktigt att biståndspengar verkligen används till det de är avsedda för, och vår verksamhet granskas på de sätt som våra partnerskap kräver. Våra medarbetare screenas även för att ytterligare säkerställa att våra projekt och finansieringen av dem inte missbrukas.

Islamic Reliefs partnerkontor i Tyskland är i kontakt med lokala myndigheter för att få ett klargörande kring anklagelserna.

Hör gärna av er till info@islamic-relief.se vid frågor.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.