Ungdomar leder med exempel

Ungdomar Ramadan scaled e1589027003156
Ungdomar Ramadan scaled e1589027003156

Under ramadan strävar muslimer efter att reflektera över sina handlingar. Avsaknaden av mat och vatten gör det möjligt för människan att känna solidaritet på ett djupare plan. Givmildheten följer ofta i kölvattnet av detta. På Islamic Relief kan vi, trots den oro som råder i samhället till följd av COVID-19, se att donationer ökar.

Vi känner en glädje och stolthet över att våra yngre givare leder med exempel. Tio influencers har startat en insamling av matpaket för Jemen, två rikstäckande organisationer samlar in pengar till förmån för Somalia och tio ungdomsföreningar, studentföreningar och medborgarinitiativ samlar i skrivande stund in pengar för utsatta människor världen över.

Detta har lett till att fler ungdomar hör av sig till oss och frågar om möjligheten att starta egna insamlingar. Sättet som de skriver på vittnar om en känsla av ansvar; en vilja förändra sin omvärld.

I dessa exempel drar vi en slutsats – ungdomar har en speciell förmåga att stötta & inspirera varandra. De är vår framtid.

De är vår nutid.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.