Islamic Relief Sverige förnyar vårt partnerskap med Sida

Islamic Relief Sverige har förlängt vårt avtal med den svenska biståndsmyndigheten Sida. Med detta stöd kommer vi att genomföra humanitära insatser för människor som drabbats mycket hårt av konflikter, kriser och katastrofer. 

– Sidas stöd är mycket värdefullt, och vi är glada att vi kan fortsätta med våra insatser för de mest marginaliserade och utsatta grupperna i några av världens största humanitära kriser, säger Elmi Hussein, ansvarig för den humanitära enheten på Islamic Relief Sverige.

 

South Sudan Sida
Islamic Relief har i flera år med stöd från Sida stärkt tillgången till mat, vatten och hälsa hos människor i Sydsudan.

Under avtalets första år kommer Islamic Relief med stöd från Sida att genomföra insatser i sju länder: Jemen, Syrien, Sydsudan, Sudan, Palestina, Pakistan och Somalia. I dessa länder härjar några av världens mest utdragna och komplicerade kriser. Konflikter i samverkan med klimatförändringar och ekonomiska faktorer skapar extremt svåra humanitära situationer med brist på grundläggande mänskliga behov såsom mat, vatten, tak över huvudet och skydd.  

– Redan när vi gick in i år 2022 stod 45 miljoner människor i världen på randen till svält. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare drivit på priserna på livsmedel och bränsle, vilket innebär ytterligare press på redan mycket hårt pressade människor i svåra humanitära kriser. Islamic Relief och våra kollegor runtom i världen arbetar hårt för att minska lidandet och upprätthålla mänsklig värdighet i några av dessa kriser, säger Elmi Hussein, ansvarig för den humanitära enheten på Islamic Relief Sverige.

I flera av de länder där Islamic Relief verkar är det svårt för humanitära organisationer att nå ut. Islamic Relief finns på plats i några av de mest svårtillgängliga områdena och åtnjuter starkt förtroende från lokalbefolkningar i dessa svåra kontexter. Vi koordinerar våra insatser med övriga humanitära aktörer och med FN-organ för att säkerställa bästa möjliga effekt. 

Avtalet med Sida gäller i fyra år och har föregåtts av omfattande granskningar av Islamic Relief Sveriges interna styrning och kontroll.  

Dessa länder och insatser går Sida-stödet till 

Somalia: Delar av Afrikas Horn upplever just nu den värsta torkan på 40 år. Somalia är mycket hårt drabbat, och Islamic Reliefs team träffar människor som drivits på flykt sedan vattenkällor sinat och boskap dött. Över två av tre invånare lever under fattigdomsgränsen. Islamic Relief kommer i en insats med stöd från Sida att stärka motståndskraften i lokalsamhällena genom att stärka tillgången till vatten och hygien, mat, tak över huvudet och skydd av sårbara människor. Läs mer om Somalia här.

 

RS260161 2022 01 31 Somalia Drought photos 16 1Sydsudan: Konflikter, sjukdomsutbrott och översvämningar bidrar till stora humanitära behov i Sydsudan. Hungerkrisen blir alltmer akut, och FN har larmat om att över 70 procent av landets befolkning kommer tvingas kämpa för sin överlevnad under år 2022. Islamic Relief satsar i vår insats med stöd från Sida på att stärka tillgången till människors grundläggande behov, såsom mat, vatten, hälsa och näring, och skydd för sårbara grupper som kvinnor, barn och personer med funktionsvariation. Läs mer om Sydsudan här.

Sudan: Sudan härjas av konflikter, klimatförändringar och extrem inflation. Var tredje person beräknas behöva någon typ av humanitärt stöd under år 2022. Islamic Relief kommer genom vår insats att stärka människors möjligheter att tillgodose grundläggande behov såsom mat, vatten, försörjning och hygien. Läs mer om Sudan här.

Jemen: Jemen är hårt prövat av sju års konflikt och ekonomisk kollaps. En utbredd hungerkris råder, och 23 miljoner människor i landet är i behov av humanitärt stöd. Islamic Relief når ut i merparten av Jemens ofta svårtillgängliga guvernorat, och kommer med stöd från Sida att genomföra en insats för att stärka tillgången till mat, vatten och hygien för de mest sårbara hushållen. Läs mer om Jemen här.

RS243540 IMG 0862

Syrien: Konflikten i Syrien har pågått i elva år och har raserat stora delar av landets sjukvårdssystem. Många hälsoinrättningar är helt eller delvis förstörda och många läkare och sjuksköterskor har flytt landet på grund av kriget. Coronapandemin utgör en extra ansträngning för det syriska sjukvårdssystemet. Islamic Relief har i flera år med stöd från Sida stöttat sjukvården i nordvästra Syrien. Vi har bland annat varit med om att inrätta fyra mobila kliniker, två dialyscenter och ett kardiologicenter. Vi stöttar också sjukvården löpande med sjukvårdsutrustning, läkemedel och stipendier till vårdpersonal. Här kan du se en film från hjärtkliniken som Islamic Relief har stöttat. 

Palestina: I Gaza pågår en svår och utdragen humanitär kris. Den ekonomiska fattigdomen är till följd av den israeliska blockaden utbredd. Arbetslösheten är hög och tillgången till vatten, el, mat och sjukvård är mycket ansträngd. Islamic Relief har funnits på plats i Gaza sedan år 1994 och åtnjuter högt förtroende bland lokalbefolkningen. Med stöd från Sida driver vi ett program för att stärka tillgången till mat och hållbara inkomstkällor, bland annat genom att människor erbjuds tillfälliga anställningar. Läs mer om Palestina här.

Pakistan: Khyberdistriktet i Pakistan har varit hårt drabbat av strider, med skadad infrastruktur och mark som ödelagts som följd. De senaste åren har människor som tidigare flytt området börjat återvända. Islamic Relief bedriver en insats för att stötta dessa och stärka tillgången till mat, vatten och hygien, sam till information, samhällstjänster och rättigheter. Vi lägger stort fokus på att förankra projektet med lokala civilsamhällesorganisationer och religiösa ledare, samt anpassar insatser för att säkerställa möjligheten för kvinnor att medverka. Läs mer om Pakistan här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.