Etiopien2017-01-10T12:32:42+00:00

Etiopien

a_rs7234_girls-collecting-water-to-take-to-tula-tual-school_kenya

Etiopien är med över 80 miljoner invånare ett av Afrikas största, men också fattigaste länder. Klimatförändringar utgör ett stort hot mot Etiopiens fattigare befolkning. Hela 80 per cent av Etiopiens jordbruksproduktion och 85 procent av arbetsstyrkan är beroende av de två årliga regnperioderna, som de senaste åren blivit alldeles för svaga och lett till utbredd torka. Det är viktigt att stödja befolkningens förmåga att bättre möta och handskas med försörjnings hot som uppkommer i samband med klimatförändringar. I oktober 2016 beräknades antalet personer i behov av akut mathjälp ha ökat till 8,2 miljoner.

IR i Etiopien

Islamic Relief har varit verksamma i Etiopien sedan år 2000 och har genomfört flera projekt för att förbättra tillgången till utbildning, hälsovård, vatten och sanitet. Islamic Relief Sveriges första projekt i Etiopien kom igång 2011, då Afrikas horn led av en utbredd svältkatastrof. Det av Radiohjälpen stödda projektet syftade till att förbättra barns hälsa och minska barnadödligheten genom att tillhandahålla näringsrik kost för undernärda barn under fem år samt för gravida och ammande kvinnor. Genom projektet fick också underprivilegierade skolelever och övergivna barn psykosocialt stöd i samband med svältkatastrofen. Islamic Relief anordnade även distribution av vatten, hygien- och sanitetsartiklar samt utbildning i vattenbehandling för att undvika spridning av vattenburna sjukdomar.

Islamic Relief Sverige hjälper utsatta människor i Etiopien genom fadderverksamhet, stöd till föräldralösa barn, förmedling av matpaket och Qurbani.

Jämlikhet

Islamic Relief arbetar också för att stärka kvinnans roll i samhället och det gör vi genom att starta föreningar där kvinnor kan mötas och diskutera och tillsammans göra sin röst hörd. Vi stödjer också projekt med utrustning och utbildning där kvinnor startar inkomstbringande kooperativ. Genom att stärka deras ekonomiska situation stärker vi samtidigt deras roll i samhället.

Miljöarbete

Stora delar av Kenya och Etiopien är torra, jorden eroderar. Det är viktigt att stoppa den utvecklingen och stödja befolkningens förmåga att bättre möta och handskas med försörjningshot som uppkommer i samband med klimatförändringar. Därför genomför Islamic Relief projekt med miljöklubbar där vi diskuterar och informerar om miljöfrågor. För att stoppa erosionen sår och driver vi upp skogsplantor som planteras ut och vi ser till att den skog som redan finns sköts om. Trädens rötter binder jorden som inte blåser bort lika lätt.