Islamic Relief mobiliserar mot våld mot kvinnor

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid. Våldet begränsar kvinnor och hämmar hela samhällsutvecklingen. Våld mot kvinnor är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter – men det går att bekämpa. För tredje året i rad mobiliserar nu krafter världen över i den gemensamma kampanjen 16 days of activism against gender […]