Loading...
//Påverkansarbete
Påverkansarbete2017-03-28T12:50:05+00:00

 

Påverkansarbete är en allt viktigare arbetsmetod för Islamic Relief både nationellt i Sverige, men också globalt och lokalt i fält. Vi vill ge en röst åt dem som är mest utsatta p.g.a. konflikter, miljöförstöring och klimatförändringar. Inom den humanitära sektorn bedrivs påverkansarbete för att politiska prioriteringar ska göras rätt, att de utsatta skyddas i konflikter och att internationella humanitära lagar och överenskommelser följs. Förutom humanitära frågor driver vi frågor som vi anser bidra till en mer rättvis värld, som bl.a. kvinnors rättigheter, klimat- och miljörättvisa, barnskydd, handelsfrågor och flyktingfrågor.

Påverkansarbetet behövs globalt inom exempelvis klimatfrågor, avskrivning av skulder till fattiga länder, orättvisa handelsavtal, samt olika försoningsansträngningar, då detta har haft och kan ha stor inverkan på människors liv och utsatthet. Dessa och liknande insatser har också direkt bidragit till minskning av fattigdom, förbättrade förhållanden för kvinnor och utsatta grupper samt att grundläggande rättigheter försäkrats. Som del i en global organisation har vi särskilda möjligheter att utveckla vårt påverkansarbete i samarbete med IRW, våra partnerorganisationer i fält och diverse aktörer i Sverige.

Genom kommunikationsarbetet i Sverige vill vi väcka allmänhetens intresse för internationella frågor, MR-frågor, humanitärt- och utvecklingssamarbete. Vi vill också bidra till ökad kunskap om de 17 globala målen för hållbar utveckling och om vad som krävs för att förverkliga dem.

 

Påverkansarbete i fält 

Påverkansarbetet utgör också en naturlig del av det rättighetsbaserade utvecklingssamarbetet i fält och med dess hjälp kan vi nå mer effektiva och hållbara resultat. Vi har också exempelvis integrerat en komponent angående könsrelaterat våld (GBV) i en rad av våra humanitära projekt och denna typ av arbete kan i bästa fall leda till nya policyer och förbättrade lagar i de länder vi arbetar.