Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter – idag avslutas 16 days of activism

Den 25 november inleddes kampanjen 16 days of activism against gender based violence. Sedan dess har, statistiskt sett, 657 534 flickor tvingats gifta sig. Samtidigt fortsätter det könsbaserade våldet som drabbar kvinnor allra hårdast. Idag avslutas kampanjen – men Islamic Relief fortsätter kämpa mot könsbaserat våld och för kvinnors mänskliga rättigheter. Under drygt två veckor […]

Migrationskommitténs förslag riskerar att splittra familjer och försvåra inkluderingen

Flyktingläger

Migrationskommitténs förslag kring en framtida svensk migrationspolitik riskerar att hämma etableringen av nyanlända, hindra familjer från att återförenas och medföra godtycklighet i bedömningen om vem som ska få permanent uppehållstillstånd. Det lyfter Islamic Relief Sverige i vårt remissvar. I september 2020 lämnade migrationskommittén över sin utredning ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” till regeringen. Den 7 december […]

Nätverket Goda Grannar tilldelas årets Martin Luther King-pris

Goda Grannar välkomnar nyanlända

Nätverket Goda Grannar, som består av Islamic Relief, Svenska Kyrkans församlingar på Södermalm och Stockholms moské, är mottagare av årets Martin Luther King-pris. ”Goda grannars livskraftiga initiativ inspirerar oss alla att gå från ord till handling och främja den jordmån som demokratisk samvaro bygger på”, lyder en del av juryns motivering. Goda Grannar startade som […]

Islamic Relief bistår flyktingar från Etiopien i Sudan

Flyktingar från Tigray i Etiopien har kommit till Sudan och får hjälp genom Islamic Relief.

Tusentals människor har flytt Tigray i Etiopien och korsat gränsen till Sudan. I flyktinglägren lider många av de nyanlända av brist på mat, rent vatten, tak över huvudet och dålig tillgång till hygieninrättningar. Islamic Relief har fått finansiering från Sida för en akut-insats som ska lindra lidandet för 6 200 personer. Personal på plats finns tillgänglig […]

Pandemin ökar risken för våld i hemmet – nu drar kampanjen 16 days of activism igång

Tänk dig att varje dag löpa risken att utsättas för våld, övergrepp och sexuella trakasserier. Var du än bor. Vilken samhällsklass du än tillhör. Av den enda orsaken att du är kvinna. Detta är tyvärr inget fantasiscenario, utan verklighet för miljontals kvinnor världen över. Islamic Relief är en av tusentals organisationer som deltar i den […]

Islamic Relief tar avstånd från alla former av diskriminering

Islamic Relief är en humanitär organisation, som ger hjälp baserat på behov och oberoende av kön, politiska uppfattningar eller religion. Vi är emot alla former av diskriminering. Det har uppdagats att en ledamot i Islamic Relief Worldwides styrelse publicerat kränkande kommentarer på sin Facebooksida. Islamic Relief är bestörta över det inträffade och tar avstånd från […]

Rätt om Islamic Reliefs verksamhet

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation som är snabbt på plats i organisationer och hjälper civila i krig och konflikt. Vi genomför långsiktiga utvecklingsinsatser för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi är politiskt oberoende och har inga kopplingar till utomstående politiska grupperingar. De senaste dagarna har anklagelser mot Islamic Relief spridits online. Därför vill […]

En studie av barnarbete & människohandel i Rautahat, Nepal

Klimatförändringarna driver på utvecklingen av trafficking och barnarbete, och religiösa ledare kan spela en mycket viktig roll i att skydda barnen. Det är två av resultaten i en färsk rapport om trafficking och barnarbete i Nepal. År 2017 var temat för Musikhjälpen ”Barn är inte till salu”, för att belysa den miljardindustri som trafficking är […]

Avsätt en procent av Sveriges krispaket till världens mest utsatta

FN varnar för att en halv miljard människor kan bli fattiga i coronapandemins spår, och att hungersnöden kan fördubblas. I en ny rapport om effekterna av pandemin för världens mest utsatta föreslår Islamic Relief tillsammans med sex andra svenska biståndsorganisationer att Sverige avsätter motsvarande en procent av det inhemska krisstödet till att stötta världen ur […]

Islamic Relief svarar Johan Westerholm: Vi är en oberoende humanitär organisation

Islamic Relief är en biståndsorganisation som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi är politiskt obundna och förmedlar hjälp där behoven är som störst. Detta sker utan åtskillnad baserat på religiös åskådning, politisk uppfattning, kön eller liknande, skriver kommunikationschef Mohammed Mohsen. Islamic Relief är en trosinspirerad biståndsorganisation. Vår verksamhet baseras bland annat på […]